Gå til hovedindhold

Tema 4 - Den geriatriske patient/borger

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed og psykiatri

Tilmeld

Lær hvordan du bedst plejer og behandler patienter og borgere med luftvejs- og kredsløbsforstyrrelser 

  • Styrk din daglige praksis som sundhedsprofessionel i arbejdet med ældre patienter og borgere i kommunen eller regionen. 

Geriatriske patienter kan ikke afgrænses til diagnoser, og som patientgruppe kan de derfor være svære at behandle, da de kræver flere færdigheder og ekspertise. På dette kursus får du en grundig introduktion til at observere og pleje den ældre, syge borger.  

Geriatriske patienter oplever ofte, ved akut opstået sygdom eller ved akut forværring af eksisterende sygdom, en svækkelse med tab af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder. Det lærer du at håndtere og fokusere på, og du lærer at arbejde med blandt andet pleje og omsorg ved demenssygdom samt polyfarmaci, som geriatriske borgere ofte kræver. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

  • Hvordan du observerer, plejer og behandler den ældre borger med demenssygdom. 
  • Lær om polyfarmaci i forhold til geriatriske patienter med fokus på compliance og farmakokinetik.
Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der arbejder som sundhedsprofessionel og selvstændigt behandler patienter eller borgere i kommuner, sygehusafsnit, ambulatorier eller skadestuer, og som gerne vil styrke dit faglige fokus på tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats.

Adgangskrav 

For at følge modulet, skal du have en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der om kurset 

Tema 4: Den geriatriske patient/borger 

1 seminardag 

  • Observation, pleje og omsorg af den ældre, syge borger. 
  • Observation, pleje og omsorg af patienter/borgere med en demenssygdom. 
  • Polyfarmaci; fokus på compliance og geriatrisk farmakokinetik.