Gå til hovedindhold

Temadag - Den protreptiske samtale

Kom med og få redskaber til personlig og fælles udvikling

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i ledelse

Tilmeld

Den protreptiske samtale er et redskab til personlig og fælles udvikling i tider med disruptive forandringer
 
Protreptik er egentlig en slags lederuddannelse eller en måde at tænke ledelse på. Protreptik er en ”kunst” , der går ud på, at vende mennesker mod det vigtige og derved rette fokus på efterstræbelsesværdige konkrete handlinger. Protreptikken baserer på den græske filosof Sokrates´ filosofiske pædagogik. Kendetegn for denne tilgang er den dialogiske samtale, der bidrager til, at der udvikles en viden, som i et vist omfang allerede er til stede, men skal udfoldes og præciseres gennem dialogisk spørgen. Protreptikken er en samtalekunst, der er funderet i værdier.

Den sokratiske dialog kan bl.a. anvendes af ledere for at udvikle forståelse for og understøtte håndteringen af disruptive forandringer i samfund og organisationer ved at udfolde centrale begreber og værdier, der kan danne basis i disse udviklinger. Forløbet på denne temadag tager bl.a. udgangspunkt i Ole Fogh Kirkebys bog: Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis.

”Protreptikken indeholder også den forudsætning, at sproget lejrer sig om og forankrer sig i værdier, fordi det gør en kommunikativ praksis, og dermed vores sociale væren, mulig. Talen anskueliggør for os, hvad vi vil, ved og kan.” (OFK)
 
Temadagen gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg og grupperefleksioner, samt øvelser i at føre og deltage i den sokratiske dialog og protreptisk coaching.

Tilmelding og pris via dette link: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/209/