Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Teorier og metoder i det boligsociale arbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Få nye perspektiver på det boligsociale arbejde, og styrk dit arbejde på området med ny viden og metoder

 • Få ny viden og metoder til at styrke måden du løser boligsociale opgaver.
 • Lær at arbejde konkret med lokalt demokrati, brugerinddragelse og empowerment.

Vil du have de nyeste vidensbaserede teorier og metoder til at løse de boligsociale opgaver i dit arbejde? Så kigger du på det helt rigtige modul. Her lærer du, hvordan du kan planlægge, koordinere og lede boligsociale indsatser inden for de politiske og juridiske rammer af loven.

For at forstå boligsociale indsatser, så må du først forstå de empiriske analyser og teoretiske forståelser af blandt andet segregationsprocesser, betydningen af brugerinddragelse og empowerment. Det er nemlig yderst vigtigt for at styrke det lokale demokrati i udsatte boligområder. Og selv om der i 2018 kom 29 forskellige boligområder på ghettolisten, så er deres demografiske, sociale eller kulturelle udfordringer - og derfor den boligsociale indsats – ikke nødvendigvis de samme.

Endelig vil du på modulet lære at evaluere indsatser på det boligsociale område og arbejde med evidens som en integreret del af foranalyse og evaluering af indsatsen. Du vil samtidig udvikle nye perspektiver på det boligsociale arbejde, som du udfører, og som bliver udført i Danmark.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om de politiske og organisatoriske rammer for det boligsociale arbejde.
 • Hvordan teoretiske forståelser og empiriske analyser af segregationsprocesser samt deres årsager og konsekvenser kan være med til at styrke dit arbejde.
 • Hvordan du kan anvende metoder til arbejdet med lokalt demokrati, brugerinddragelse og empowerment.
 • Lær om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i det boligsociale arbejde.
 • Få nye perspektiver på det boligsociale arbejde samt metoder til evaluering af boligsociale indsatser.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er både for dig, der arbejder med boligsociale helhedsplaner og områdefornyelsesprojekter. Det kan dog også være for dig, der er kommunal medarbejder, medarbejder i en frivillig organisation eller dig, som arbejder med sociale indsatser i udsatte boligområder.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulet skal give de studerende grundlag for at udvikle, planlægge, koordinere og lede boligsociale indsatser i socialt udsatte boligområder med fokus på brugerinddragelse og gruppebaseret arbejde i boligområder. Herunder skal de studerende opnå teoretisk og empirisk viden om den boligsociale sektor og om sociale forhold i relation til udsatte boligområder. 

Indhold:

 • Politiske og organisatoriske rammer for det boligsociale arbejde
 • Teoretiske forståelser og empiriske analyser af segregationsprocesser – årsager og konsekvenser
 • Metoder til arbejdet med lokalt demokrati, brugerinddragelse og empowerment
 • Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i det boligsociale arbejde
 • Nyere perspektiver i det boligsociale arbejde
 • Evidens og metoder til evaluering af boligsociale indsatser

Læringsmål:
Viden

 • Har indsigt i relevant faglig og forskningsbaseret viden om segregationsprocesser – årsager og konsekvenser
 • Har viden om det boligsociale felt, rammerne for og udvalgte metoder i det boligsociale arbejde
 • Kan reflektere over forskellige perspektiver på brugerdrevne processer
 • Kan forstå og reflektere over forskellige perspektiver på samarbejde på tværs af sektorer
 • Kan reflektere over muligheder og begrænsninger i forskellige metoder til evaluering af boligsocialt arbejde

Færdigheder

 • Kan anvende udvalgte metoder og værktøjer i analysen af problemstillinger, der er relevante for arbejdet i udsatte boligområder
 • Mestrer udvalgte metoder til brugerinddragelse og gruppebaseret arbejde i boligområder
 • Kan inddrage og samarbejde med relevante aktører i og udenfor boligområdet og på tværs af sektorer

Kompetencer

 • Kan håndtere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med relevante aktører
 • Kan indgå i samarbejde med beboere om at udvikle og gennemføre boligsociale aktiviteter
 • Kan udvikle og innovere eksisterende og nye boligsociale indsatser
 • Kan påtage sig ansvaret for at lede sociale udviklingsprocesser i boligområder