Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at forebygge radikalisering af unge og voksne med teoretisk forståelse og metodiske tilgange

 • Få nyeste viden om teorier og metoder til at forebygge radikalisering.
 • Forstå både det overordnede politiske landskab for forebyggelse af radikalisering samt de mellemmenneskelige processer i radikalisering.

Vil du gerne arbejde direkte eller indirekte med radikaliseringstruede unge og voksne? På dette modul lærer du, hvilke tegn der er på radikalisering og ekstremisme, og hvilke tiltag og indsatser der kan forebygge dem.

Radikalisering som socialfagligt arbejdsområde er stadig forholdsvis nyt, og derfor vil du på modulet arbejde med relevante teorier og den nyeste forskningsbaserede viden. Målet er at gøre dig i stand til at afværge ekstremisme og voldelige handlinger relateret til religion. Det kan du blandt andet ved at identificere risikoadfærd og risikoindikatorer og derefter iværksætte de nødvendige indsatser i samarbejde med de relevante aktører inden for feltet.

Du vil også få et overblik over de politiske strategier og processer , som er med til at sætte rammen om dit udførende arbejde. På den måde får du nye perspektiver på dit arbejde og en holistisk forståelse for hele myndighedsområdet inden for forebyggelse af radikalisering. Denne del af din undervisning vil også give dig viden om evidens og evaluering af indsatser for forebyggelse af radikalisering.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om udviklingen af feltet omkring radikalisering og ekstremisme – herunder de politiske rammer og strategier.
 • Hvilke teoretiske forståelser og perspektiver der er på radikaliseringsprocessen, risikoadfærd og risikoindikatorer, identitetsdannelse, gruppedynamikker og samfundsudvikling.
 • Hvordan du indgår i det tværfaglige samarbejde mellem myndigheder og andre aktører inden for arbejdet med forebyggelse af radikaliseringsfeltet – herunder inddragelse af familien og netværket som central aktør i arbejdet med målgruppen.
 • Lær metoder til såvel det forebyggende arbejde som det indgribende arbejde i forhold til børn, unge og voksne i risiko for radikalisering.
 • Få viden om evidens og metoder til evaluering af indsatser inden for området.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Arbejder du professionelt med radikaliseringstruede unge og voksne, eller har du en interesse i arbejdet? Så giver dette modul dig et godt fagligt fundament for at udvikle dit eget arbejde og indgå i samarbejdet på området.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulet skal give de studerende grundlag for at identificere, analysere og iværksætte indsatser i forhold til radikaliseringstruede børn, unge og voksne. 

Det primære formål er udvikling af viden og færdigheder i forhold til et særligt fokus på netop de udfordringer der er forbundet med radikaliseringsprocessen som kan føre til ekstremisme og voldelige handlinger. Endvidere er formålet, at opnå kompetencer til at arbejde såvel gruppeorienteret, individuelt som familieorienteret på tværs af sektorer.

Indhold:

 • Udviklingen af feltet omkring radikalisering og ekstremisme. Herunder politiske rammer og strategier
 • Teoretiske forståelser og perspektiver på radikaliseringsprocessen, risikoadfærd og risikoindikatorer, identitetsdannelse, gruppedynamikker og samfundsudvikling
 • Tværfagligt samarbejdet mellem myndigheder og andre aktører inden for arbejdet med forebyggelse af radikalisering feltet. Herunder familien og netværket som central aktør i arbejdet med målgruppen
 • Metoder til såvel det forebyggende arbejde som det indgribende arbejde i forhold til børn, unge og voksne i risiko for radikalisering
 • Evidens og metoder til evaluering af indsatser inden for området

Læringsmål:
Viden

 • Viden om relevante teorier og faglig og forskningsbaserede undersøgelser inden for radikaliserings- og ekstremismeområdet
 • Reflektere over den samfundsmæssige og politiske udvikling i forhold til området, samt en kritisk tilgang til mediernes håndtering af problematikken og omgang med begreberne inden for området
 • Viden om og forståelse for centrale aktører og samarbejdspartneres rolle i arbejdet med målgruppen, hvad enten der er tale om børn og unge- eller voksenområdet
 • Viden om metoder til proces- og udviklingsorienterede indsatser samt reflektere over deres anvendelse inden for radikaliseringsområdet

Færdigheder

 • Anvende relevante metoder og værktøjer til at analysere bekymringer om radikalisering i deres professionelle virke, samt vurdere hvorledes bekymringen kan håndteres
 • Analysere praktiske og teoretiske problemstillinger omkring radikalisering, samt vurdere niveauet for indgriben i forhold til det forebyggende og indgribende arbejde med målgruppen
 • Identificerer opgaver, roller og ansvar i forhold til radikaliseringsområdet, samt inddrage og samarbejde med relevante aktører inden for feltet

Kompetencer

 • Håndtere problemstillinger vedrørende bekymring for radikalisering i såvel et forebyggelsesperspektiv som i forhold til et interventionsniveau
 • Skal selvstændigt kunne navigere i et samarbejde med relevante aktører, samt vurdere hvilke samarbejdspartnere der er relevante at inddrage
 • Kunne udvikle egen praksis løbende på baggrund af praktiske og teoretiske refleksioner om forebyggelse af radikalisering og herudfra kunne identificere, analysere og iværksætte indsatser med afsæt i en refleksiv og systematisk tilgang til problematikken.