Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Teorier og modeller for samskabelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få teorier og værktøjer til at forstå, deltage i og sætte gang i samskabelse 

 • Få indsigt i teorien bag samskabelse og forskellige samskabelsesmodeller. 
 • Lær selv at sætte processer i gang, hvor borgere deltager, lærer og udvikler velfærd på lige fod med dig.   

At skabe en udvikling sammen med andre er vigtig i den sociale indsats. At udvikle social velfærd og skabe processer, som sætter gang i udvikling og forbedringer, kommer i høj grad til at foregå i samarbejde og på lige fod med andre. Både sammen med kolleger, mennesker med andre fagligheder end din egen og sammen med de borgere, som du er ansat til at gøre en forskel for. Som medarbejder på det socialfaglige område er det derfor en fordel ikke alene at kunne indgå i samskabelsesprocesser, men også at forstå hvad der ligger bag begrebet, og hvordan du selv kan være med til at sætte processer i gang.  

Med den indsigt står du bedre i forhold til at skabe processer og udvikle velfærd sammen med andre i din dagligdag.  

På modulet Teorier og modeller for samskabelse får du den baggrundsviden og indsigt i samskabelsesmodeller, som du har brug for. Du kommer til at udvikle og tilpasse modeller, så de passer til den virkelighed, du bevæger dig i. På den måde bliver du klædt på til selvstændigt at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samskabelsesprocesser.  

Det lærer du på modulet:

 • Politiske og organisatoriske rammer for samskabelse. 
 • At analysere samskabelse og at forstå teorien bag. 
 • Metoder til at arbejde med medborgerskab, frivillighed og borgerinddragelse. 
 • Det tværfaglige og tværsektorielle perspektiv i samskabelse. 
 • Etiske overvejelser i forbindelse med samskabelse.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med sagsbehandling i en kommune.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

At styrke de studerendes grundlag for at udvikle, planlægge, koordinere og lede samskabelses- processer, bæredygtighed og borgerinddragelse i velfærdssektoren. De studerende styrkes til - gennem teoretisk og empirisk viden - at kunne samskabe med borgere i udsatte positioner og andre aktører, som den professionelle generelt møder i sit virke. 

Indhold

 • Politiske og organisatoriske rammer for samskabelse. 
 • Teoretiske forståelser og empiriske analyser af samskabelse. 
 • Metoder til arbejdet med medborgerskab, frivillighed og borgerinddragelse. 
 • Det tværfaglige og tværsektorielle perspektiv i samskabelse. 
 • Etik i samskabelse. 

Læringsmål

Viden 

Den studerende 

 • skal have viden om samskabelse og forståelse for sammenhænge mellem teori, modeller og praksis i et historisk, sociologisk og relationelt perspektiv i socialt arbejde. 
 • skal kunne forstå og reflektere over konkrete modeller til anvendelse i samskabelse. 
 • skal have viden om samskabende didaktik og læreprocesser. 
 • skal kunne forstå og reflektere over modellers muligheder og begrænsninger i relation til samskabelse. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • skal kunne vurdere samskabelsesmodeller ud fra et teoretisk grundlag. 
 • skal kunne vurdere og anvende metoder i relation til samskabelse. 
 • skal kunne samskabe med borgere, lokalsamfund og andre relevante aktører med udgangspunkt i de behov, som målgruppen selv er med til at formulere. 
 • skal kunne formidle, anvende og evaluere samskabelse, der medvirker til deltagelse, læring og udvikling med borgere. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • skal selvstændigt kunne indgå i tværfaglige og tværsektorielle samskabelsesprocesser. 
 • skal gennem teoretiske forståelser kunne identificere, tilpasse og udvikle modeller til at  anvende i egen samskabelsespraksis. 
 • skal, med afsæt i professionelle og etiske overvejelser, kunne håndtere problemstillinger og beslutte indsatser. 
 • skal kunne identificere egne læringsbehov, udvikle og innovere samskabelsesprocesser i forskellige lærings- og praksismiljøer.