Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Teorier og perspektiver på supervision som metode i socialt arbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Lær at øge kvaliteten af socialt arbejde igennem supervision som metode

 • Lær hvordan du superviserer, og bliv samtidig bedre til at indgå i rollen som supervisand.
 • Bliv bedre til at holde fokus i den komplekse supervisionsproces, og lær om definitioner og afgrænsninger.

Vil du være i stand til at rammesætte supervision på din arbejdsplads med viden om forskellige perspektiver og teorier på området? Supervision, når anvendt korrekt, kan være en genvej til at udvikle professionelle færdigheder og kvalifikationer eller skabe ønsket forandring. Men det forudsætter, at supervisionen bliver gennemført korrekt. Det kan du være med til at sikre, når du har færdiggjort dette modul.

Supervision kan både bruges til at skabe forandring eller intervenere. Men for at supervision overhovedet kan gennemføres succesfuldt, kræver det respekt for de indbyggede roller, definitioner og afgrænsninger. Det kan du være med til at sikre med blandt andet viden om strategier, processer, aspekter og relationer i supervision. 

Det lyder måske indviklet at holde fokus på så mange ting i én proces, men din nye viden vil være praksisnær, og du vil både få lejlighed til at reflektere over den og afprøve den i undervisningen. På den måde sikrer du, at du kan overføre din nye viden til din arbejdsplads og daglige praksis.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær teorier om supervision i forhold til udvikling af socialt arbejde.
 • Hvordan du anvender supervision som forandrings- og interventionsproces.
 • Hvilke definitioner og afgrænsninger, der er i supervision i forhold til sparring, vejledning, rådgivning, konsultation, coaching og terapi.
 • Den overordnede kontrakt i supervisions- og organisationssammenhænge.
 • Lær om roller og ansvarsområder hos supervisor og supervisand.
 • Hvordan man holder fokus i supervisionsprocessen: Klientaspekter; behandlerstrategier; relationen; modoverføring; parallelprocesser; organisationsperspektiv.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne styrke din faglige profil og arbejde med supervision som metode? Med dette modul får du en række værktøjer til at øge kvaliteten af det socialfaglige arbejde, som du og dine kolleger udfører.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Tilegner sig - og udvikler indsigt i supervisionsteori- og metode, med særlig vægt på anvendelse af
supervision inden for socialt arbejde.

Indhold:

 • Teorier om supervision i forhold til udvikling af socialt arbejde
 • Anvendelse af supervision som forandrings- og interventionsproces
 • Definition og afgrænsning af supervision i forhold til sparring, vejledning, rådgivning, konsultation, coaching og terapi
 • Den overordnede kontrakt i supervisions- og organisationssammenhænge
 • Roller og ansvarsområder hos supervisor og supervisand
 • Foci i supervisionsprocessen: Klientaspekter; behandlerstrategier; relationen; modoverføring; parallelprocesser; organisationsperspektiv

Læringsmål:
Viden

 • Supervisionens forskellige teoretiske tilgange til supervision ud fra en eklektisk tilgang, inspireret af flere teoretiske tilgange, bl.a. den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive tænkning
 • Afgrænsning af supervisionsmetoder fra tilgrænsende metoder såsom sparring, vejledning, konsultation, coaching og terapi
 • Fokuspunkter i supervisionsprocessen

Færdigheder

 • Omsætte teorier og perspektiver på supervision i relation til udvikling af det sociale arbejde
 • Udvælge og begrunde valg af supervisionsmetoder

Kompetencer

 • Differentiere de forskellige teoretiske tilgange til supervision
 • Omsætte forskellige analysemodeller i en supervisions-praksis
 • Anvende det teoretiske begrebsapparat i et udviklingsperspektiv på individ og gruppeniveau.
 • Anvende kollegial supervision som professionelle udviklingsforløb i organisatoriske sammenhænge.