Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom, Børnehandicap

Tilmeld

Bliv bedre til at tilpasse din tilgang til børn med funktionsnedsættelse med en faglig opkvalificering

 • Lær en række tilgange og begreber, som du kan anvende i dit daglige arbejde med børn med funktionsnedsættelse.
 • Få dybere indsigt i de lovmæssige rammer for dit arbejde på børnehandicapområdet.

Familier med handicappede børn skal sjældent kun have praktisk hjælp. Der kan også være sorg forbundet med handicappet eller behov for særlig støtte i kortere eller længere tid. Problemstillingerne på børnehandicapområdet er både komplekse og følsomme af natur. Derfor er det vigtigt, at du som udgangspunkt kender forskellige tilgange til arbejdet, samt reglerne for blandt andet særlig støtte og kompensation. Med dette modul udvikler du flere faglige greb og muligheder i dit daglige arbejde.

Når du arbejder med børn med funktionsnedsættelse, så er det et følsomt arbejde med både barnet, forældrene og netværket. Det kræver både viden om handicapforståelser, funktionsnedsættelser, sorg, krise og tab. Det vil ikke bare være ord, men du vil både lære at identificere dem og agere i dit daglige arbejde på børnehandicapområdet. Du vil samtidig få indblik i de lovmæssige rammer, som du skal arbejde inden for, da de er afgørende for den gode og korrekte sagsbehandling og tilgang i det daglige arbejde med barnet, forældre og netværket.

De børn og unge, som har funktionsnedsættelse af forskellig art, vil i nogle situationer blive flyttet fra børnehandicapområdet. Dette skal du kunne facilitere. Derfor vil du på modulet også få viden om blandt andet det sociale område, almenområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet, for at lette overgangen for den unge samt familien og netværket. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om tilgange, teorielementer og forskning på børnehandicapområdet, herunder handicapforståelser og begreber om funktionsnedsættelse, samt anvendelsen af dette i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familie og netværk.
 • Få indblik i de lovgivningsmæssige rammer på børnehandicapområdet med vægt på regler om særlig støtte og handicapkompenserende regler.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne have bedre overblik og flere konkrete tilgange at bruge i dit arbejde med børn med funktionsnedsættelse? Vil du samtidig være bedst muligt klædt på til at navigere i reglerne for blandt andet særlig støtte og handicapkompensation? Så er dette modul oplagt for dig, da det netop kombinerer fagligt og juridisk overblik med konkrete tilgange og begreber, som du kan bruge i din daglige praksis og i samarbejde med andre.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde teoribaseret og reflekteret med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer. 
Læringsmål

Viden
Den studerende

 • Skal have viden om teorier, forskning og erfaringsbaseret viden på børnehandicapområdet, herunder viden om handicapforståelser, funktionsnedsættelser, sorg, krise og tab.
 • Skal kunne forstå og reflektere over anvendelsen af denne viden på børnehandicapområdet med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer. 
 • Skal have viden om overgange og sammenhænge mellem børnehandicapområdet og andre relevante områder, herunder det sociale område, almenområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet.

Færdigheder
Den studerende

 • Skal kunne beskrive, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser samt deres familier og netværk ved hjælp af teorier, forskning og erfaringsbaseret viden og kendskab til de lovgivningsmæssige rammer. 
 • Skal kunne vælge og begrunde valget af relevante løsningsmodeller i forhold til problemstillinger for børn og unge med funktionsnedsættelser samt deres familier og netværk.
 • Skal kunne formidle og indgå i dialog om praksisnære problemstillinger med samarbejdspartnere og børn, unge med funktionsnedsættelse og deres familie og netværk.

Kompetencer
Den studerende 

 • Skal kunne håndtere problemstillinger med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer samt udvalgte teorier, forskning og erfaringsbaseret viden i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.
 • Skal kunne udvikle egen praksis på et teoribaseret grundlag på børnehandicapområdet.