Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Bliv rustet til tværprofessionelt samarbejde om sager med børn 

 • Lær at arbejde tværprofessionelt i en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med udsatte børn, unge og familier. 
 • Få indsigt i både rammer og din egen professionelle rolle i samarbejdet. 

Tværprofessionelt samarbejde er vigtigt. I dette samarbejde indgår de enkelte børn og unge, deres familie og netværk og de fagprofessionelle: Det kan byde på udfordringer for, hvordan det gode tværprofessionelle samarbejde sikres, så alle parter bidrager i respekt for deres rolle i samarbejdet. Det ved du som sagsbehandler på det socialfaglige område. Et samarbejde kan sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, som kan gøre en stor forskel.

På modulet 'tværprofessionelt samarbejde i relation til børn' lærer du om de juridiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Du bliver klædt på til at analysere sammenhængen mellem økonomistyring og den socialfaglige vurdering. Ikke mindst får du mulighed for at reflektere over din egen og andres roller og betydningen for dit arbejde.  

Modulet giver dig værktøjer til at håndtere og selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde og påtage dig relevant ansvar. Og kompetencerne til at udvikle din egen praksis i det tværprofessionelle samarbejde, som i sidste ende sikrer en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for udsatte børn, unge og familier.   

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med udsatte børn, unge eller familier. 
 • Samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering. 
 • Roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde. 
 • Indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med sagsbehandling i en kommune.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde tværprofessionelt om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med udsatte børn, unge og familier. 

Indhold: 

 • Juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med udsatte børn, unge eller familier. 
 • Samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering. 
 • Roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde. 
 • Indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn, unge familier og deres netværk. 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende 

 • har viden om og forståelse for juridiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde med udsatte børn, unge og familier samt kan reflektere over betydningen for det faglige og tværprofessionelle samarbejde i praksis. 
 • har viden om og forståelse for sammenhængen mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering. 
 • viden om og forståelse for roller og positioner i det helhedsorienterede og sammenhængende tværprofessionelle arbejde samt kan reflektere over betydningen for egen praksis. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • kan anvende udvalgte metoder i det tværprofessionelle arbejde med udsatte børn, unge og familier samt deres netværk. 
 • kan vurdere juridiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for det faglige og tværprofessionelle samarbejde samt begrunde og vælge handlemuligheder. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • kan håndtere og selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde og påtage sig relevant ansvar i henhold til egen professionel position og rolle. 
 • kan udvikle egen praksis i det tværprofessionelle samarbejde om en helhedsorienteret, sammenhængende indsats.