Gå til hovedindhold

Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

Type: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Social diplom

Tilmeld

Styrk det tværprofessionelle samarbejde i det sociale arbejde med udsatte børn, unge og familier

 • Forstå de juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle sociale arbejde med udsatte børn, unge og familier.
 • Lær sammenhængen mellem økonomistyring og socialfaglige vurdering i den tværprofessionelle praksis.

På modulet Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge får du både  en forståelse for de juridiske og organisatoriske rammer for din daglige praksis.

En indsats virker sjældent alene, og derfor får du teori og metoder til at styrke det sammenhængende tværprofessionelle samarbejde, der inddrager børn, unge og familier  i dit daglige socialfaglige arbejde.

Det får du viden om på dette modul: 

 • Juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med udsatte børn, unge og familier.
 • Samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering.
 • Roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde.
 • Indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn, unge familier

Modulet er et af valgmodulerne i Den sociale diplomuddannelse men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der til daglig arbejder med udsatte børn, unge og familier , eller som gerne vil arbejde med den målgruppe. Hvis du er klar til at få styrket din teoretiske og metodiske tilgang til det sociale arbejde med børn, unge og familier , så skal du vælge dette modul.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen

Formål:

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde tværprofessionelt med en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for udsatte børn, unge og familier.

Indhold:

 • Juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med udsatte børn, unge og familier.
 • Samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering.
 • Roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde.
 • Indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn, unge familier og deres netværk .

Læringsmål:

Viden

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Juridiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde med udsatte børn, unge og familier samt kan reflektere over betydningen for det faglige og tværprofessionelle samarbejde i praksis.
 • Sammenhængen mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering.
 • Roller og positioner i det helhedsorienterede og sammenhængende tværprofessionelle arbejde samt kan reflektere over betydningen for egen praksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Anvende udvalgte metoder i det tværprofessionelle arbejde med udsatte børn, unge og familier samt deres netværk.
 • Vurdere juridiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for det faglige og tværprofessionelle samarbejde samt begrunde og vælge handlemuligheder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan :

 • Håndtere og selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde og påtage sig relevant ansvar i henhold til egen professionel position og rolle
 • Udvikle egen praksis i det tværprofessionelle samarbejde om en helhedsorienteret, sammenhængende indsats.