Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Udeskole didaktik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Almen pædagogik

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at understøtte elevers teoretiske viden med udeskole i autentiske læringsmiljøer  

 • Lær teorier om læring og læreprocesser, der knytter sig til udeskole og udeundervisning. 
 • Bliv bedre til at indgå i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger med henblik på at inspirere til og styrke udeundervisning og udeskolepraksis. 

Uderummet åbner næsten uanede muligheder for læring. Det kræver bare, at du ved, hvordan du skal bruge dem. Det kan du lære på modulet i udeskole didaktik, hvor du kommer til at lære, hvordan du organiserer og udfører udeskolepraksis, men også hvordan du argumenterer for udeskole på et teoretisk og empirisk funderet grundlag. 

På modulet vil du få didaktisk teori og metoder, der knytter sig til undervisning uden for klasselokalet. Dem kan du direkte omsætte til praksis, men du udvikler samtidig en analytisk og kritisk tilgang til forskning og udviklingsarbejde i relation til udeskole og udeundervisning, som du kan bruge til at udvikle din praksis i udeskolen. 

Samarbejde er en stor del af udeskolen, og det er også gældende, når du skal facilitere og gennemføre den. Derfor lærer du også, hvordan du kan indgå i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger for at inspirere til udeundervisning og måder til at bruge uderummet som et lærerum. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at bruge uderummet som et læringsrum og inddrag teorier om læring og læreprocesser i udeskolen. 
 • Hvordan du anvender læringsteoretisk viden som grundlag for at organisere, planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser i forbindelse med egen udeskolepraksis. 
 • Lær at argumentere for og begrunde, hvordan man kan arbejde med praktisk udvikling inden for udeskole og udeundervisning. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du skal vælge dette modul, hvis du vil arbejde med udeskolen eller med uderummet som et læringsrum. Hvis du allerede arbejder med udeskolen, kan du også bruge modulet til at styrke dine kompetencer til at arbejde med den praktisk og teoretiske udvikling inden for udeskole og udeundervisning. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan på et begrundet og reflekteret grundlag håndtere og indgå i samarbejde om at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere forløb med udeskole i autentiske læringsmiljøer, der underbygger den teoretiske viden, eleven har tilegnet sig i klasselokalet.  
 • kan indgå i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger med henblik på at inspirere til og styrke udeundervisning og udeskolepraksis.  
 • kan indgå i samarbejde med henblik på at skabe netværk og koblinger mellem skole, institution og lokalsamfund.  
 • har viden om teorier om læring og læreprocesser, der knytter sig til udeskole og udeundervisning.  
 • har viden om didaktisk teori og metoder, der knytter sig til undervisning uden for klasselokalet.  
 • kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at organisere, planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser i forbindelse med egen udeskolepraksis.  
 • kan anvende analytiske og kritiske tilgange til forskning og udviklingsarbejde i relation til udeskole og udeundervisning.  
 • kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan arbejde med praktisk udvikling inden for udeskole og udeundervisning. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved prøve med ekstern censor.