Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Udeskole og læringsaktiviteter i naturen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i friluftsvejledning

Tilmeld

Få viden, inspiration og kompetencer til at bruge naturen som læringsrum

 • Lær at udvikle tværfaglige læringsaktiviteter med udgangspunkt i natur og udepædagogik
 • Bliv i stand til at udvælge og formidle læringsaktiviteter i naturen i forhold til målgruppens forudsætninger

Vil du blive bedre til at anvende naturen og uderummet som et rum for læring og udvikling? Med dette modul får du nyt syn for det didaktiske potentiale hos de målgrupper, som du arbejder med til hverdag. Og hvis du drømmer om at udvikle nye udeaktiviteter, så er dette modul et godt valg.

På modulet vil du som udgangspunkt få didaktisk indblik i relevante teorier og modeller relateret til læring i naturen. Bevæbnet med dem lærer du at omsætte viden om udepædagogik og udeskole til at planlægge, gennemføre og evaluere udeaktiviteter i nærmiljøet. I samme omgang vil du få mulighed for at lære at starte samarbejde med lokale aktører til udvikling af læringsaktiviteter i den lokale natur.

Med sit praktiske fokus ruster modulet dig til selvstændigt, eller i samarbejde med kolleger eller samarbejdspartnere, at få mest udbytte af tiden i naturen med børn eller unge. På den måde kan du være med til at sikre vigtig viden og dannelse til kommende generationer.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om formidling af natur, udeskole, og udepædagogik for børn og unge i alderen 0-18 år, også inden for specialområdet.
 • Få viden om didaktik og didaktiske modeller i relation til læring i naturen.
 • Hvordan du omsætter viden om udepædagogik og udeskole til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter i nærmiljøet med udvalgte målgrupper.
 • Bliv i stand til at indsamle viden, og samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af læringsaktiviteter i den lokale natur.
 • Hvordan du indgår i udepædagogiske natur- og friluftslivsprojekter og reflekterer over udeaktiviteters potentiale i friluftsvejledning.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne bruge naturen som læringsrum i dit daglige arbejde, eller vil du selvstændigt kunne udvikle, planlægge og udføre udeskoleprojekter? Så er dette modul en god basis for at få den nødvendige viden samt kompetencer og færdigheder til at lede læringsaktiviteter i den lokale natur.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Valgmodul 11: Udeskole og læringsaktiviteter i naturen      

Specialization outdoor paedagogy, outdoor learning and outdoor education

Læringsmål: 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har viden om formidling af natur, udeskole, og udepædagogik for børn og unge (0-18 år) med tværfagligt indhold, også inden for specialområdet
 • har viden om læreprocesser der knytter sig til læringsaktiviteter og bevægelse i naturen i forhold til undervisningsmål, kompetencemål og læringsplaner for forskellige målgrupper
 • har viden om didaktik og didaktiske modeller i relation til læring i naturen

Færdigheder

 • Behersker forskellige tilgange til læreprocesser i udeaktiviteter med naturen som læringsrum i en meningsfuld praksis
 • kan omsætte viden om udepædagogik og udeskole til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter i nærmiljøet med udvalgte målgrupper på baggrund af udeskoledidaktiske modeller og arbejdsformer
 • kan inddrage natur- og kulturmæssige temaer og perspektiver knyttet til læring i naturen
 • kan begrunde didaktiske overvejelser i forhold til udeaktiviteter med forskellige målgrupper, til kollegaer, ledelse/organisation 

Kompetencer

 • Kan udvælge og formidle læringsaktiviteter i naturen i forhold til målgruppens forudsætninger herunder fokus på sundhed og trivsel, også på friluftsture med overnatning, samt kortere bevægelsesaktiviteter i naturen
 • kan indsamle viden, og samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af læringsaktiviteter i den lokale natur
 • kan indgå i udepædagogiske natur- og friluftslivsprojekter i fx. kommunal regi, skole eller institution 
 • kan identificere og udvikle egen friluftsvejledning i teori og praksis i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter i naturen
 • kan reflektere over og argumentere for udeaktiviteters potentiale i friluftsvejledning.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Du bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur på dette modul.