Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Kombiner forskning, empiri og din egen erfaring til at udvikle metodiske værktøjer i forhold til den målgruppe, du arbejder med

 • Lær forskellige metodiske tilgange til socialt arbejde, afhængig af den målgruppe, du og dine kolleger arbejder med.
 • Lær at skabe bedre borgerinddragelse i de komplekse problemstillinger, som kræver inddragelse af flere professioner eller sektorer. 

Tilgangen til socialt arbejde er vidt forskellig, afhængig af om du arbejder med voksne inden for psykiatrien, anbragte unge eller omsorgssvigtede børn. Netop derfor  skal du og dine kolleger arbejde med de mest relevante metoder, som er funderet i både ny forskning, empiri og erfaring. Det vil du lære på dette modul.

Modulet tager udgangspunkt i dine egne erfaringer og styrker din praktiske erfaring med teoretisk indblik, forskningsbaseret viden og kompetencer til at dokumentere og evaluere indsatsen. På den måde kan du løbende udvikle din socialfaglige praksis.

Du vil på modulet få en øget  forståelse for de forskellige metoders ophav og rammerne for de forskellige tilgange til socialfagligt arbejde. Det vil ikke bare være passiv viden, men du vil kunne bruge den til at analysere og reflektere over det sociale arbejdes udvikling og metodernes konkrete anvendelse i forhold til din målgruppe.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvikler egen praksis i relation til udvalgte metoder.
 • Lær om metodebegreber i socialt arbejde.
 • Forstå de historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer i forhold til udvalgte metoder.
 • Få indblik i teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder med for eksempel forskning, dokumentation og evaluering.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der er uddannet socialrådgiver, pædagog eller lignende og arbejder socialfagligt med en særlig målgruppe, som har gavn af skræddersyede metoder. Modulet er også oplagt til dig, der vil styrke din metodiske forståelse inden for dit fagfelt.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang opnår
kompetencer i forskellige metoder i socialt arbejde med den udvalgte målgruppe i relation til socialfagligt arbejdes praksis

Indhold:

 • Metodebegreber i socialt arbejde
 • Historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer i forhold til udvalgte metoder
 • Teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder
 • Forskning, dokumentation og evaluering

Læringsmål:
Viden

 • Demonstrere indsigt i og redegøre for udvalgte metoder og deres anvendelsesområde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Redegøre for sociale, organisatoriske og samfundsmæssige betingelser, muligheder og begrænsninger i forhold til udvalgte metoder

Færdigheder

 • Analysere og reflektere over faglige teorier om udvalgte metoder med inddragelse af viden fra relevant udvikling/forskning
 • Anvende udvalgte metoder i relation til egen socialfaglige praksis

Kompetencer

 • Anvende udvalgte metoder og begrunde metodevalg, herunder anvende faglige teorier som grundlag for formulering af metoders anvendelse i forhold til socialfaglig praksis
 • Udvikle egen praksis i relation til udvalgte metoder.