Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Unge og voksnes valg og valgprocesser

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i Beskæftigelse

Tilmeld

Hjælp ledige unge og voksne til karriereudvikling 

 • Få indblik i rammerne om unge og voksnes karriereudvikling og -muligheder. 
 • Lær om valgprocesser og samtaleteknikker, så du selv kan vejlede og samarbejde med andre for at løse problemer. 

Valg og valgprocesser er centrale for at skabe udvikling for unge og voksne. Bliv rustet til at støtte unge og voksne ledige, så de kan tage valg om deres karriere og udvikle deres arbejdsliv.  

På modulet Unge og voksnes valg og valgprocesser får du indsigt i arbejdsmarkedets og uddannelsessystemets muligheder og udvikling, så du kan vejlede bedst muligt. Du får konkrete værktøjer, for eksempel specifikke samtaleteknikker og indsigt i, hvordan du kan bruge dem i praksis. Og du lærer, hvordan du indgår i et tværfagligt samarbejde, så I kan løse de problemer, der opstår på vejen fra ledig til job. Modulet giver dig mulighed for at udvikle din egen praksis og rolle som vejleder.  

Det lærer du på modulet: 

 • Karriereudvikling, valgprocesser og faktorer, der påvirker karrierevalg hos unge og voksne ledige. 
 • Arbejdsmarkedets og uddannelsessystemets udvikling og aktuelle muligheder. 
 • Metoder og værktøjer, så du kan støtte karriereudvikling hos den enkelte. 
 • Fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete problemstillinger. 

Modulet er et valgmodul på Akademi i beskæftigelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Indhold

 • Karriereudvikling, valgprocesser og faktorer, der påvirker karrierevalg hos unge og voksne ledige. 
 • Arbejdsmarkedets og uddannelsessystemets udvikling og aktuelle muligheder. 
 • Metoder og værktøjer i vejledning af valgprocesser, herunder specifikke samtaleteknikkers praktiske anvendelsesmuligheder i forhold til at understøtte unge og voksnes karrierevalg. 
 • Vejledningsfaglige problemstillinger i relation til karrierevalg. 
 • Fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete vejledningsfaglige problemstillinger. 
 • Vejlederens rolle samt metoder til udvikling af egen vejlederrolle og vejledningspraksis. 

Læringsmål 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden

 • har viden om unge og voksnes valgprocesser og karriereudvikling. 
 • har viden om faktorer, der påvirker karrierevalg. 
 • kan forstå vejledningsfaglige problemstillinger i relation til karrierevalg. 

Færdigheder 

 • kan anvende centrale metoder og værktøjer i karrierevejledning af unge og voksne. 
 • kan vurdere metoder og værktøjer og deres praktiske anvendelsesmuligheder i forhold til at understøtte unge og voksnes karrierevalg. 
 • kan formidle praktiske vejledningsfaglige problemstillinger. 

Kompetencer 

 • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete vejledningsfaglige problemstillinger. 
 • kan udvikle egen vejlederrolle og vejledningspraksis.

Se hele studieordningen for akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.