Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Vidensbaseret socialt arbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få en forståelse for, hvordan forskellige vidensformer kan bidrage til det sociale arbejde, som du og dine kolleger udfører

 • Få indsigt i baggrunden for velfærdsprofessionerne og lær at bruge det som udgangspunkt for samarbejde blandt fagprofessionelle.
 • Lær at skabe bedre borgerinddragelse i de komplekse problemstillinger, som kræver flere professioner eller sektorer.

Hvordan kan den nyeste forskning bidrage til dit arbejde? Det kan ofte være svært at overføre nye rutiner ind i ens praktiske arbejde med borgere, selv om de er dokumenterede og evaluerede. Med dette modul får du viden og kompetencer til at gøre boglig viden til praktisk viden og får implementeret ny viden i praksis.

På modulet lærer du ikke kun at indhente viden fra forskning. Du lærer også om undersøgelsesmetoder, som du kan bruge imellem sagsbehandlere og borgere til at få viden om nye relevante behov eller indsatser. Du vil også lære at indhente viden igennem samtaler med udsatte borgere. Alt sammen for at udvikle indsatser, som kan matche borgernes konkrete behov. Og hvis din eksisterende viden ikke er nok, så har du – med dette modul – værktøjerne til at søge efter ny viden med indsigt i kildekritik, systemer og metoder til videnssøgning.

Endelig vil du også lære, hvilke organisatoriske benspænd der kan være i forhold til at søge og implementere ny viden. Dem vil du kunne forstå og håndtere bedst muligt, efter du har færdiggjort modulet i vidensbaseret socialt arbejde.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om forskellige vidensformer i socialt arbejde, herunder forskningsbaseret viden, dokumentation og evaluering og praksisviden samt kriterier for kvalitet knyttet til disse vidensformer.
 • Hvilke forskellige undersøgelsesmetoder du kan anvende til at opnå viden om relevante behov, indsats- og udviklingsmuligheder ift. målgruppen.
 • Hvordan du kan udveksle viden imellem sagsbehandlere, borgere, leverandører og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Hvordan du kan bruge specifikke metoder til at indhente viden fra borgerne og udvikle egne professionelle kompetencer i samtaler med udsatte borgere.
 • Forstå forskningsmetodernes styrker og begrænsninger, samt kilder, systemer og metoder, du kan anvende i søgning efter eksisterende viden.
 • Lær eksisterende evidensbaserede metoder på området og forskellige tilgange til evidensbaseret praksis.
 • Forstå de organisatoriske rammer for søgning og implementering af ny viden i praksis

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til daglig arbejder med socialt arbejde, men som gerne vil være med til udvikle nye gode indsatser. Du er formentlig uddannet socialrådgiver, lærer, sygeplejerske eller pædagog.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulet skal give deltagerne metodiske kvalifikationer til at søge, anvende, udveksle og bidrage til produktion af de foranderlige og multiple former for viden, der kan påvirke praksis på et specifikt indsatsområde. Herunder viden om, hvad der virker i indsatsen for en given gruppe borgere, inddragelse af borgernes egen viden i indsatsen, og forståelse for hvordan viden kan omsættes i samspil med praktiske handlemuligheder i deltagernes kommuner.

Indhold:

 • Vidensformer i socialt arbejde, herunder forskningsbaseret viden, dokumentation og evaluering og praksisviden samt kriterier for kvalitet knyttet til disse vidensformer
 • Forskellige undersøgelsesmetoder, der kan anvendes til at opnå viden om relevante behov, indsats- og udviklingsmuligheder ift. målgruppen, forskellige forskningsmetoders styrker og begrænsninger, samt kilder, systemer og metoder, der kan anvendes i søgning efter eksisterende viden
 • Eksisterende evidensbaserede metoder på området og forskellige tilgange til evidensbaseret praksis
 • Udveksling af viden imellem sagsbehandlere, borgere, leverandører og andre relevante samarbejdspartnere
 • Specifikke metoder til at indhente viden fra borgerne og udvikle egne professionelle kompetencer i samtaler med udsatte borgere
 • Organisatoriske rammer for søgning og implementering af ny viden i praksis

Læringsmål:
Viden

 • Kendskab til forskellige former for viden i forskning og praksis, og forståelse for hvor og hvordan de kan være anvendelige i forhold til at udvikle praksis
 • Kendskab til udvalgte, relevante undersøgelsesmetoder, der kan anvendes til at opnå viden fra aktører i praksis, herunder brugere
 • Kendskab til kilder, systemer og metoder, der kan anvendes i søgning efter viden på området
 • Kendskab til kvalitetskriterier i forskellige former for forskning og dokumentation

Færdigheder

 • Anvende udvalgte undersøgelsesmetoder til at opnå viden fra brugere, leverandører, andre samarbejdspartnere eller i egen organisation, ud fra en praksisrelevant problemstilling
 • Søge og læse forskningsbaseret viden, der kan anvendes i eget arbejde
 • Deltage i dokumentations- og evalueringsarbejde i organisationen
 • Beskrive og dele sin praksisviden med eksterne samarbejdspartnere i praksis og forskning

Kompetencer

 • Vurdere, hvordan forskellige former for forskningsbaseret viden kan bidrage til at styrke den lokale indsats for målgruppen
 • Vurdere hvad eksisterende dokumentation omkring indsatsen kan bruges til, bidrage til at udvikle relevante dokumentations- og evalueringsredskaber, og anvende eventuel relevant dokumentation til at udvikle egen praksis
 • Medvirke til at skabe viden om, hvordan forskellige tilgange i eget arbejde virker, herunder tilgange til samtaler med borgere og beslutninger i et sagsforløb
 • Matche konkrete borgeres behov med en relevant indsats på baggrund af forskellige kilder til viden (fx viden hos unge, leverandører og evt. i forskning og evalueringer)
 • Udvikle sin praksis på baggrund af en integration og afvejning imellem forskellige vidensformer, herunder praktisk indsigt i organisatoriske og lokale rammer omkring mulighederne for at omsætte specifik ny viden i eget arbejde