Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Virksomhedssamarbejde for Jobcenter Haderslev

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Tilmeld

Forløbet er et differentieret forløb, hvor undervisningen inddrager læringsmål fra modulet virksomhedsservice og jobformidling (akademiuddannelsen i beskæftigelse) og modulet virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen (diplomuddannelsen i beskæftigelse).

Begge studieordningernes læringsmål indgår i undervisningen, og der vil især blive differentieret på litteraturlæsningen.

Undervisningen er funderet i relevant og aktuel viden, forskning og teori. Tilgangen er anvendelsesorienteret, og det gør, at du som deltager vil kunne bruge din viden og færdigheder til at styrke din egen praksis.

Kurset har fokus på følgende områder:

  • Key-account rollen og funktionen
  • Projektledelse
  • Organisering af jobmatchmøder
  • Metoder til at ændre borgers fastlåste beslutninger
  • Relation - hvordan skaber man og vedligeholder en god relation?
  • Parathedsbegrebet - hvordan kan det forstås, og hvordan kan der arbejdes med det?

Praktisk information om kurset:

Forløbet afvikles i efteråret 2018 (september til december). Modulet strækker sig over 7 undervisningsdage á 6 lektioner. Undervisningen foregår kl. 9-15.