Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Bevægelse skal give mening

Artikel om Videncenter for Sundhedsfremmes / Videncenter KOSMOS' projekt om bevægelsesteams på skolerne i Aarhus Kommune.

Publiceret:

Alle skoler i Aarhus Kommune har nu fået uddannet bevægelsesteams, hvor de ansatte har fokus på at give bevægelse i skoletiden mening for den enkelte. For det er afgørende for at få succes med 45 minutters daglig motion, viser forskningen.

Med skolereformen kom kravet om 45 minutters bevægelse i løbet af hver skoledag. Men både pædagoger, lærere og elever skal opleve bevægelsen meningsfuld, viser erfaringerne i KOSMOS – det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. Lektor i KOSMOS Katrine Bertelsen har siden 2014 været projektleder og underviser på et treårigt forløb for Aarhus Kommune, hvor alle 26 skoler har uddannet bevægelsesteams med forskellige funktionsbeskrivelser til hver skole. For alle skoler er forskellige.

Konference i Aarhus

Tirsdag den 3. oktober blev det ambitiøse projekt afsluttet med en konference i Aarhus, hvor blandt andre lektor Katrine Bertelsen fortalte om, hvad det nye sort er inden for bevægelse i skolen.
- Noget af det, som skolerne har været udfordret på, er, hvordan de løser opgaven med at indføre bevægelse for alle elever hver dag. Det har handlet om at vejlede skoleledelsen om, hvad den enkelte skole kan sætte gang, så man arbejder med bevægelse på en kvalificeret måde og ud fra en fælles forståelse og definition, siger Katrine Bertelsen.
Derfor har KOSMOS udviklet bevægelsesdidaktiske redskaber, som skolerne, bevægelsesteams, lærere og pædagoger kan bruge til at kvalificere bevægelsen. Den samme aktivitet kan med brug af modellerne give mening på forskellige måder alt efter, hvad man ønsker at opnå i forskellige sammenhænge: bevægelsesglæde, bevægelse integreret i undervisningen, bevægelseskultur og elevinddragelse. Man kan desuden bruge modellerne til at vurdere ud fra situationen på skolen, i klassen og i den enkelte situation, hvad det er der er brug for.

Didaktik giver bevægelse mening

- For at komme i mål og lykkes med at indføre de 45 minutters bevægelse i skoledagen er det afgørende, at man ikke bare tager en tilfældig aktivitet og gennemfører den på samme måde i alle klasser. I forskellige situationer kan man bruge bevægelsesglæde eller bevægelse i undervisningen eller en af de andre didaktikker til at forme aktiviteter, så de giver mening i den enkelte klasse, forklarer Katrine Berthelsen.

De didaktiske modeller har KOSMOS videreudviklet til en ny kampagne fra Undervisningsministeriet ”Udskolingen i bevægelse.”

Ligeledes bruger KOSMOS sine erfaringer og ny viden på læreruddannelsen på UC SYD, hvor de studerende bliver undervist i at integrere bevægelse i skoledagen. Syv studerende tog tirsdag med til afslutningskonferencen i Aarhus, hvor professor Bente Klarlund også holdt oplæg om forskning inden for feltet.

Fakta

KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. Navnet er en forkortelse af indsatsområderne: Kost, motion og sundhed.