Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Den kristne påske

Publiceret:

Dette sammensatte didaktiske læremiddel består af en række genstande og bøger, som er tænkt til at skabe en mere levende fortælling omkring den kristne påske. Materialet kan anvendes i både indskoling og mellemtrin. Læremidlet kan benyttes til at udfolde de to kompetenceområder Bibelske fortællinger og Kristendom, her kan læremidlet dække de forskellige færdigheds- og vidensområder både i indskoling og mellemtrin, dog undtaget Bibelen i mellemtrinnet. I indskoling bør fokus primært være på de konkrete genstande, hvorimod "Rejsen til Jerusalem" (bog med lærervejledning) kan danne udgangspunkt i eksempelvis 5. klasse.