Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Dissekeringsportalen

Center for Undervisningsmidler faciliterer dissekering i folkeskolen og andre uddannelser. Du kan bl.a. finde:

 • Boks med relevante modeller til dissekeringsemne
 • Henvisning til relevante inspirationsmaterialer
 • Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med dissekering
 • Andre dissekeringsmuligheder
 • Henvisning til relevante links på nettet.

Dissekering - Boks til dissekering

Boksen indeholder modeller af udvalgte eksemplariske dissekeringsemner, et digitalt mikroskop samt Eigil Holms 130 fysiologiske forsøg.

Materialet er tiltænkt som supplement til, når klassen dissekerer. Man kan benytte modellerne til vejledning før og under dissekeringen, og man kan benytte det digitale mikroskop til at forstørre forskellige dele af dissekeringsmaterialet.

Inspirationsmaterialer

I forbindelse med dissekering, er det oplagt have vejledninger mm. til eleverne. Her kan man benytte sig af følgende:

GENERELT:

 • Eigil Holms "130 fysiologiske forsøg - for alle skoleformer"

Denne bog understøtter mange forskellige former for dissekering, hjerte, øjne, muskler og knogler. Bogen er primært til lærerens brug.

HJERTE/ (LUNGE):

 • Natek 6, Lærerens bog - kort pædagogisk vejledning omkring dissekering
 • Natek 6, kopimappe - dissektion af svinehjerte
 • Natek 6, kopimappe - model af lunge
 • En forsøgsvejledning til lungen

ØJE:

MUSKLER:

 • Natek 6, kopimappe - dissektion af svinemørbrad

Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med dissekering

I forbindelse med dissekering i folkeskolen er der forskellige overvejelser, man som lærer kan gøre sig i form af organisering og sikkerhed.

Klassetrin - Dissekering rummer både risici samt kan være grænseoverskridende for enkelte børn. Man kan anlægge forskellige holdninger til, hvornår man skal begynde med at dissekere med eleverne. Elever kan allerede fra deres børnehavetid set slagtning af høns og lignende. Desuden er chancen for, at der går "hysteri" i den mindre, inden eleverne når i puberteten. Derfor vil det være oplagt, at eleverne har kendskab til og set dissekeringslignende forsøg allerede fra indskolingen. I forhold til sikkerhed er det op til den enkelte lærer at vurdere, om den enkelte klasse er moden til at arbejde med skalpeller - som tommelfingerregel kan man dog godt begynde i 4. klasse. Jo mere klassen har arbejdet med dissekering, desto mere "professionelt" kan man dissekere.

Grupper - Det er oplagt, at arbejdet foregår i grupper á 3-4, så man kan inddele gruppen i forskellige roller. Kirurgen: den, som skærer - Kontrolløren: den, som sikrer, at vejledningen følges - Sekretæren: den, som tager noter - Kaptajnen: den, som har overblikket, henter materialerne og styrer tiden samt evt. også den, som sørger for ny rollefordeling.

Remedier - Følgende materialer er oplagte, at eleverne benytter: Dissekeringssæt eller mindst saks og skalpel, dissekeringsbakke, skærebræt, karklud, viskestykke, handsker samt lamineret forsøgsvejledning. Benyt boksen "Dissekering" til at vise finesser med på de medfølgende modeller.

Sikkerhed - Den største risiko er, at man skærer sig på skalpellen, som er - og skal være - skarp. Dette kan minimeres ved, at en elev fra hver gruppe henter ovenstående remedier, som læreren udleverer. Ligesom det er læreren, som udleverer dissikeringsmaterialet. Grupperne skal blive på deres pladser. Den, som skærer er også den, som holder. Et andet sikkerhedsaspekt er brugen af engangshandsker, her er det op til den enkelte lærer i hvor høj grad, engangshandsker skal benyttes, dog skal de benyttes ved sår på hænderne.

Andre dissekeringsmuligheder

Regnbueørred: Man kan kontakte sit lokale dambrug. Benyt evt. Natek 6, kopimappe - dissektion af en fisk. Man kan bl.a. udtage øjet og benytte dette som forstørrelsesglas, hvilket kan afføde en god snak og et videre arbejde om lys, prismer m.m.

Ådsler: Der bør ikke dissekeres i fundne døde dyr - pga. evt. smitterisiko, lopper, skab m.m.

Mink: Det er ikke længere tilladt at dissekere pelsede mink, da Fødevarestyrelsen betragter disse som "kategori 2 materiale", og dermed må skoleklasser ikke anvende disse i undervisningen.

Historien om dissikeringsportalen

I 2010 blev der etableret en aftale mellem Center for Undervisningsmidler og Danish Crown Esbjerg/ Fødevarestyrelsen, som betød, at man kunne bestille hjerter, øjne og pluksæt på slagteriet gennem denne hjemmeside. Da slagteriet desværre lukkede i 2012, kunne der ikke længere bestilles gennem siden. Siden fungerer nu primært som inspirationsside.