Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efterskolelærernes Dag 2018

Dannelse i fagene
– faglighed i dannelse

Publiceret:

Efter en årrække, hvor der har været meget fokus på den målbare undervisning og læring, blæser der nu vinde i retning af mere fokus på dannelsen.

Efterskolelærernes dag 2018 har sat dannelse i centrum, og derfor vil dagen kredse om følgende:

 • Hvad er dannelse?
 • Hvordan vi udmønter den i dagligdagen både i og uden for undervisningen?
 • Og hvad er efterskolernes særlige rolle og forpligtelse i forhold til dannelsesprocessen hos unge mennesker?

Disse spørgsmål behandles på dagen gennem hovedoplæg af henholdsvis chefkonsulent og Ph.d. studerende Leo Komischke-Konnerup og forfatter og foredragsholder Rasmus Kjær, samt en række faglige workshops.

Der vil også være tid til netværk, erfaringsudveksling og diskussion.

Målgruppe
Efterskolelærere

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted
D. 31. oktober 2018
Agerskov Ungdomsskole
Vellerupvej 25
6534 Agerskov
Pris
Kr. 1.550,- inkl. forplejning pr. deltager
For deltager nr. 3 eller flere fra samme efterskole
kr. 1.250,-

Tilmelding
Online på ucsyd.dk/cfu Kursusnr. 11212 Link
Fristen er mandag d. 8. oktober 2018
Tilmeldingen er bindende
Yderligere oplysninger
Lasse Hollbaum Vinther
Pædagogisk konsulent
Center for Undervisningsmidler UC SYD
lhvi@ucsyd.dk
Pernille Viuff
Kursussekretær
Center for Undervisningsmidler UC SYD
psvi@ucsyd.dk

PROGRAM

Onsdag d. 31. oktober 2018

9.15 – 9.45
Morgenkaffe og rundstykker

9.45 – 9.55
Velkomst og morgensang

9.55 – 10.45
”Efterskolen – midt i samfundet?”
Oplæg med chefkonsulent Leo Komischke-Konnerup
Skole- og uddannelsesforsker, UC SYD
Efterskolen er en dannelsesinstitution, der gennem hele
sin praksis skal bidrage til livsoplysning, folkelig oplysning
og demokratisk dannelse. Derfor står efterskolen
altid i midt i samfundet med en pædagogisk og en politisk
opgave. Efterskolen er ikke et dannelsesreservat for
de bedst stillede unge - men et praktisk pædagogisk og
politisk værksted med betydning for alle unge.

10.45 – 11.00
Refleksion og diskussion over oplæg

11.00 – 11.10
Nyt fra Efterskoleforeningen

11.10 – 11.25
Pause

11.25 – 12.20
WORKSHOPRUNDE 1

12.20 – 13.05
Frokost

13.05 – 14.00
WORKSHOPRUNDE 2

14.00 – 14.30
• Pause med kaffe og kage
• Rundvisning
• Læremidler fra CFU

14.30 – 15.00
Netværk og diskussion

15.00 – 16.00
” Dannelse med vilje – fra Coca-colapædagogik
til holdningspædagogik”
Oplæg med cand.mag i pædagogik og filosofi, forfatter
og foredragsholder Rasmus Kjær
Nutidens unge er, uanset om de vil det eller ej, på dannelsesrejse.
På den ene side byder den store verden sig
til med flere selvrealiseringsmuligheder end nogensinde.
På den anden side er samfundets forventninger til unges
faglige præstation udtalte. Hvis lærere skal understøtte
elevernes dannelse i et omskifteligt liv, må de have mod
til at møde de unge med tydelig holdning og ikke ved
samlebåndsproducerede coca-cola metoder.

16.00
Tak for i dag

WORKSHOP

11.25 – 12.20
WORKSHOPRUNDE 1

Naturfaglig dannelse
v. pæd. konsulent Tina Skivild
Denne workshop vil fokusere på, hvordan naturfag kan
bidrage til arbejdet med dannelsen af eleverne. Der
vil bl.a. komme eksempler på, hvordan det kan gøres
i praksis med udgangspunkt i materialer fra CFUs
udlånssamling.

Dannelse i kulturfag
v. pæd. konsulent Lasse Hollbaum Vinther
I denne workshop vil der blive givet konkrete eksempler
på, hvordan man arbejder dannelsesorienteret i historie,
samfundsfag og kristendomskundskab. Der vil være
monofaglige og tværfaglige eksempler knyttet til læremidler
og metoder.

Kulturmødet i fremmedsprog
v. pæd. konsulent Lise Fenger Poulsen
Kulturmødet står centralt i fremmedsprog. Eleverne skal
i samspil med egen kultur blive fortrolige med andre
kulturer og forberedes til et liv i et globalt samfund. I
denne workshop vil vi diskutere og komme med bud på,
hvordan vi kan arbejde med “kultur og samfund” i fremmedsprog.
Der gives konkrete eksempler på forløb, der
tager udgangspunkt i CFUs udlånssamling samt forskellige
ressourcer på nettet.

e-bøger i dansk
v. pæd. konsulent Martin Bach Poulsen
Vores e-bogssamling vokser i øjeblikket, og her bliver I
præsenteret for nogle eksempler på gode e-bøger til undervisningen.
Vi gennemgår alt om søgning, booking og
overlays fyldt med opgaver, som kan bookes til e-bogen.

13.05 – 14.00
WORKSHOPRUNDE 2

Inklusion i efterskolen
v. chefkonsulent Leo Komischke-Konnerup
Skole- og uddannelsesforsker, UC SYD
Med udgangspunkt i et kort oplæg af Leo Komischke-
Konnerup om efterskolen som socialpædagogisk arrangement
lægges der op til diskussion og erfaringsudveksling
om efterskolen og de unge, der har det svært med
skole og undervisning. Hvad kan vi lære af hinanden?
Workshoppen retter sig både mod specialefterskoler og
almene efterskoler.

Dannelse i dansk
v. pæd. konsulent Martin Bach Poulsen
I denne workshop vil vi komme med bud på og diskutere,
hvordan vi kan arbejde med dannelse i det danskfaglige
arbejde. Der vil også komme et par eksempler på forløb
og fordybelsesområder med udgangspunkt i CFUs udlånssamling,
som kombinerer faglighed og dannelse.

TV og film i engelsk
v. pæd. konsulent Lise Fenger Poulsen
Denne workshop vil give inspiration til, hvordan man kan
bruge film og tv i engelskundervisningen.
Fra mitCFU kan man streame mange nye kortfilm, spillefilm
og tv-udsendelser. En stor del af dem har undervisningsforslag
eller forløb.
Workshoppen vil både give overblik over klassiske samt
nye temaer, hvor film og tv spiller en stor rolle sammen
med andre materialer fra CFUs samling.

mitCFU.dk
v. pæd. konsulent Chris Krogsøe Mienert
mitCFU er undervisernes indgang til alle CFUs supplerende
læremidler: spillefilm, tv-udsendelser, e-bøger,
bøger, konkrete materialer, pædagogiske vejledninger
og meget mere. På mitcfu.dk kan man hurtigt danne
sig et overblik over, hvilke læremidler der findes til de
enkelte fag. Få en kort introduktion til hvordan du låner
e-bøger, tv-udsendelser, spillefilm og vores øvrige
materialer.