Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Hvem skal bestemme?

Publiceret:

- om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden 

Karina Bruun Houg: "Bogen sætter fokus på hvordan det danske demokrati er blevet til, og hvordan det har udviklet sig.

Bogen har fokus på arbejdet med faglige begreber, kildearbejde og refleksionspørgsmål, så eleverne løbende skal forholde sig til begreberne: demokrati, beslutningsprocesser, rettigheder og pligter, både før, nu og i fremtiden.
Bogen arbejder varierende med fagets kompetenceområder, hvortil der arbejdes med aktiviteter ud fra både kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug.
Bogen kan anvendes som primær bog i arbejdet med demokrati og grundlov. Der findes supplerende materiale online: Grundlovsgenerator og rollespil. "