Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Netværksdag Teknologiforståelse

Netværksdag 9. december 2019 Esbjerg

Publiceret:

Kære skoler og kommuner

I inviteres hermed til Praktikernetværk om teknologiforståelse for interesserede skoler.

CFU tilbyder i et samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet en række arrangementer, som kan være med til at klæde dig, din skole og jeres kommune på til at arbejde med teknologiforståelse - både konkret i undervisningen og som et indsatsområde.

Vi samler lærere, ledere og konsulenter fra grundskoler og kommuner, der er interesserede i at arbejde med teknologiforståelse, til regionale netværksmøder og andre videndelings- og kompetenceudviklingsaktiviteter sammen med konsulenter fra CFU, UC SYD og andre aktører.

I netværket tilbydes en netværksdag samt et internat/udviklingsdage med henblik på

 • at give alle interesserede grundskoler tilbud om at deltage i regionale praktikernetværk, som skal understøtte en regional og lokal kapacitetsopbygning og videndeling om teknologiforståelse i skolen samt en samlet formidling af fagligheden fra forsøgsprogrammet, som når bredere ud end de 46 forsøgsskoler
 • at gøre viden om den nye faglighed fra forsøgsprogrammet tilgængelig og understøtte sammenhæng og videndeling for interesserede grundskoler
 • at tilbyde skolerne støtte og inspiration til at arbejde med materialer fra forsøget, samt lade erfaringerne fra de skoler, der deltager i forsøget, indgå

 I forbindelse med netværksdagen og internatet/udviklingsdagene produceres og præsenteres ligeledes en række særskilte ressourcer til lærere og ressourcepersoner, der vil i gang med arbejdet med teknologiforståelse. Her er der tale om en række videoer og podcasts, som grundigt bearbejder væsentlige områder.

Netværksdagen 

Netværksdagen er den første aktivitet som afholdes. I UC SYD afholdes netværksdagen den 9. december 2019 på Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.

Dagen vil bestå af både oplæg og workshops, der gør, at du vil få afprøvet og diskuteret mulighederne i at arbejde med teknologiforståelse.

Programmet for netværksdagen

09:00-09:15:             Registrering og morgenkaffe.

09.15-10.00:             Velkomst.

Teknologiforståelse - Status, udfordringer og potentialer.

Oplæg v/ Roland Hachmann, lektor og Ph.D. studerende ved Udvikling og Forskning UC SYD.

Teknologiforståelsesfaget er under hastig udvikling og der tegner sig en række begyndende konturer for, hvilke udfordringer og potentialer skolerne står overfor - både i de etablerede fag og som et selvstændigt fag. Oplægget giver en foreløbig status på projektet og peger på, på baggrund af erfaringer fra forsøget, på en række opmærksomhedspunkter for skolerne på både et organisatorisk og fagligt niveau.

10.15-11.45:             Workshop del 1, Læs mere.

11.45-12.30:             Frokost og netværk

12.30-14.00:             Workshop del 2, Læs mere

14.00-14.15:             Opsamling

14.15-14.30:             Kort pause med lidt kaffe/te, lidt sødt og mulighed for at strække benene

14.30-15.30:            Teknologiforståelsens berettigelse - (ud)dannelse til en samtid

Oplæg ved Professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet

Hvordan (ud)danner vi den næste generation til at leve meningsfulde liv i en digitaliseret samtid? I oplægget stiller Ole Sejer Iversen skarpt på den nye teknologiforståelses faglighed. Han fortæller, hvordan uddannelser kan kombinere kreativ konstruktion med digitale teknologier og digital myndiggørelse for derigennem at styrke børnenes evne til at løse komplekse problemer og samtidig udvikle en kritiske forståelse for digital teknologi. Oplægget bygger på forskning og konkrete eksempler i et forsøg på at afdække begrebet ”digital empowerment” som en samlet vision for en kritisk og nysgerrig tilgang til digital teknologi i uddannelser.

Meld dig til netværksdagen her

For yderligere info - kontakt pædagogisk konsulent ved CFU Nada Meri Pedersen 72665902, nmpe@ucsyd.dk

Fakta om teknologiforståelsesprojektet

Teknologiforståelse afprøves som fag og faglighed på 46 skoler fordelt på 32 kommuner fra hele landet. Forsøget løber over tre skoleår i perioden 2019 til 2021. På den ene halvdel af skolerne gennemføres forsøget med teknologiforståelse som selvstændigt fag i enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen og på den anden halvdel af skolerne gennemføres forsøget med teknologiforståelse som faglighed integreret i følgende syv fag: dansk, matematik, natur/teknologi, fysik/kemi, billedkunst, håndværk og design og samfundsfag i enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. Forsøget skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

Præsentationer fra dagen