Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Nordplus

Nordplus

Nordplus giver økonomisk støtte til mange forskellige typer uddannelsessamarbejder indenfor livslang læring til otte nordiske og baltiske deltagerlande. 

Overordnede målsætninger for Nordplus 2018 – 2022:

Gennem programmet ønskes at:

  • Styrke og udvikle det nordiske uddannelsessamarbejde og bidrage til at skabe et nordisk-baltisk uddannelsesområde
  • Støtte, bygge på, drage nytte af og sprede innovative produkter og processer på uddannelsesområdet gennem systematisk udveksling af erfaringer og god praksis
  • Bidrage til udviklingen af kvalitet og innovation i uddannelsessystemerne for livslang læring i deltagerlandene gennem uddannelsessamarbejde, samt samarbejde med erhvervslivet, om udviklingsprojekter, udveksling og netværksopbygning
  • Fremme nordisk sprog og kultur og gensidig nordisk-baltisk sproglig og kulturel forståelse
  • Styrke sprogforståelsen særlig blandt børn og unge i de nordiske sprog, primært dansk, svensk og norsk
  • Stimulere interessen for, kendskab til og forståelse for de nordiske sprog

Nordplus omfatter følgende fem delprogrammer:

Totalt har Nordplus et årligt budget på ca. 9.3 millioner euro. Læs mere på NordPlus hjemmesiden