Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Otto og Lea - læsekasse til de yngste

Otto og Lea er et sammensat materiale, som består af de 5 bøger i serien på forskellige niveauer. Den første bog Vi bor på Månevej har et lix på 5. De andre bøger i serien hedder Otto og Lea (lix 8), Sommer på Månevej (lix 9), Vinter på månevej (lix 13).

Bøgerne er opdelt i små kapitler med korte handlinger. Der er gode og mange illustrationer, som understøtter teksten. Undervejs er der små gætteopgaver og simple læseforståelsesopgaver.
Der er en progression fra start til slut, samt fra bog til bog.
De er oplagte at bruge til makkerlæsning, supplerende læsning til læseudvikling og læsestrategier i den første læsning. De er eksemplariske i forhold til hvordan der kan arbejdes med synlig læring og progression i læseudviklingen.

I forhold til fælles mål kan der arbejdes med følgende kompetenceområder:

  • Læsning (afkodning, tekstforståelse og sammenhæng). Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
  • Fortolkning (hovedindhold, vurdering, perspektivering, oplevelse og indlevelse). Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan følge forløbet i en fortælling. Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning, og kan evt. vise dette i en handlingsbro.

Se læremidlet i mitCFU