Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Read and Imagine og Read and Discover

Faglig læsning i tematisk sammenhæng med skønlitteratur

Dette materialesæt som består af udvalgte readers fra de to serier, opgavebøger og lyd til alle bøger. Read and Imagine er fiktion, Read and Discover er faglitteratur. Bøgerne hører temamæssigt sammen to og to, men de kan også fint læses og arbejdes med hver for sig.

Read and Imagine-Discover

Med bøgerne beskæftiger læseren sig ikke kun med læseforståelse i traditionel forstand.
Eleverne arbejder tematisk med emner fra biologi, geografi, historie og andre fag, men
deres indgang til temaet er en skønlitterær historie. Opgaver og forløb drejer sig om at forholde sig til emneinformation, organisere information i diagrammer, tage noter og forholde sig kritisk til forskellige undertemaer og problemstillinger. Bøgernes opgaver er hovedsageligt skriftlige men der er også enkelte mundtlige opgaver. De faglige bøger er velegnede som udgangspunkt til at lave mindre mundtlige oplæg og projekter på klassen.

Der er desuden opgavebøger til begge serier af både sproglig og tekstmæssig karakter samt facitlister og en enkel lærervejledning, som kan downloades gratis fra materiales hjemmeside.

Allerede på mellemtrinnet er den faglige spredning i engelsk enorm, så det ofte er nødvendigt at arbejde på flere niveauer. Begge materialesæt består derfor af bøger på fire niveauer, så hver elev kan arbejde på sit eget niveau, gerne med en makker eller i mindre grupper. Elever med læsevanskeligheder kan bruge lyd til at understøtte læsningen. 
Med dette materialesæt er elevdifferentiering en enkel sag!

 

Discover and Imagine