Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Spark sensorer - Indeklima og ud i felten

Dette materiale er sensorer til dataopsamling/ datalogning omkring enten indeklima på skolen eller øvelser ud i felten. Herunder forskellige vilkår i biotoper. Helt fra indskoling til udskoling.

Dataopsamling med Spark er nemt og der kan tilsættes mange forskellige sensorer, men med samme brugerflade. Disse sensorer kan både benyttes til logning og måling af CO2 koncentration, temperatur, lysstyrke i lux, temperatur, luftfugtighed og dugpunkt.