Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sundhed til psykisk sårbare gennem holdspil

Haderslev kommune sætter sammen med UC SYD fokus på holdsport for psykisk sårbare og udsatte borgere på botilbud og væresteder.

Publiceret:

At mødes i fællesskaber er med til at styrke sundheden, men ikke alle har lige let ved at blive accepteret i og bidrage til fællesskaber. Haderslev kommune har derfor besluttet at sætte fokus på holdsport for psykisk sårbare og udsatte borgere på botilbud og væresteder og har allieret sig med Videncenter for Sundhedsfremme fra UC SYD for at sikre, at det nye tilbud tager udgangspunkt i nyeste viden om sundhed, og at kommunens medarbejdere får et sundhedsfagligt kompetenceløft.

Projekt "Aktiv og Sund” har fået blåstemplet projektet, idet Sundhedsstyrelsen har tildelt det 2,4 millioner. Pengene stammer fra den pulje, som regering og folketing har afsat til ’Strategi for et stærkere civilsamfund’ i oktober 2017. Strategiens formål er at støtte frivillige indsatser og frivilligt engagement i civilsamfundet for at opbygning af sociale netværk og relationer mellem mennesker samt skabe større kendskab til, tolerance over for og samhørighed med hinanden i samfundet.

fodbold gruppe

Den nævnte strategi anbefaler, at psykisk syge, misbrugere og hjemløse bliver aktive i foreningslivet. Men at dette kræver støtte har Haderslev kommune allerede erfaring for. Kommunen har en idrætsforening i socialpsykiatrien, der delvis er drevet af brugerne selv, og med pengene fra Sundhedsstyrelsen kan dette arbejde nu blive styrket yderligere.

- Vi ser frem til samarbejdet omkring projekt Aktiv og Sund, siger videncenterchef Børge Koch fra UC SYD, som har mange års erfaring med, hvordan idræt kan påvirke fysiske, psykiske og sociale sundhedsaspekter. Han forklarer videncentrets rolle i det nye projekt:

- Ud over at have rigtig mange erfaringer med idræt som sundhedsfremmende faktor, har videncentret har en specialviden om det, som i forskningen betegnes ’social kapital’. Det har vist sig, at det er af stor betydning for sundheden, at mennesker føler bånd og gensidighed med andre – man lever både længere, sundere og bedre, når man er del af gode, stærke fællesskaber. Videncentret har arbejdet med social kapital i børnehaven, i skolen og i bridgeklubben …. og vi ser frem til at kunne dele den viden med både ansatte og borgere i Haderslev kommune, fortæller Børge Koch.

Læs mere om Strategi for et stærkere civilsamfund.
Kontakt Børge Koch for yderligere oplysninger om Videncenter for Sundhedsfremmes arbejde