Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Sundhedspædagogisk vejledning

Du har mulighed for at bruge Center for Undervisningsmidler, når du planlægger din sundhedsundervisning

Som en del af samarbejdsaftalen mellem CFU og de to kommuner (Haderslev og Aabenraa) får undervisere (og andre, der har med undervisning af børn og unge at gøre) del i CFUs sundhedspædagogiske ydelser:

  • Materialer, der kan være med til at opfylde Forenklede Fælles Mål i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).
  • Sammensatte materialer (x-kasser), hvor forskellige materialer optræder - fx til emne-/projektarbejde med henblik på at opfylde SSF.
  • Vi har indkøbt flere materialer til sundhedsundervisning end andre steder i landet, hvilket giver undervisere mulighed for bedre og bredere materialevalg til sundhedsundervisningen.
  • Vejledning i materialerne, omfang, brug, alternativer osv. Det kan foregå enten i samlingen, pr. telefon eller pr. mail.
  • Vejledning i sundhedspædagogiske metoder til undervisningen.
  • Bedre søgeord på materialerne, så lånerne bedre selv kan finde undervisningsmaterialer til sundhedsundervisningen.

Lærerne i de 2 kommuner har på dette grundlag bedre muligheder for at undervise i et af de 3 obligatoriske emner i folkeskolen (kapitel 2, § 7), som ikke har plads på skemaet, men påhviler skolerne.

Du er derfor velkommen til at maile eller ringe om spørgsmål vedrørende undervisningens indhold, undervisningens form, egnede undervisningsmaterialer eller andre elementer i undervisningen, som du ønsker at drøfte.

En håndsrækning til din undervisning, og det koster ikke dig eller skolen noget! Ring eller mail til:

Tina Kolding

Tina Kolding

Souschef

Du er også altid velkommen til at kigge forbi på Lembckesvej 7, bygning D, 6100 Haderslev, hvor vi befinder os.