Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Undervisning i en corona-tid

To af vores undervisere fortæller om den nye hverdag, hvor nærhed, fysisk kontakt og fællesskab er afløst af hjemmekontor, hjemmestudier og fjernundervisning.

Publiceret:

Der bliver udvist kreativitet og engagement, men på afstand. For både undervisere og studerende er nærhed, fysisk kontakt og fællesskab afløst af hjemmekontor, hjemmestudier og fjernundervisning. Det medfører begrænsninger, men måske er der også noget at lære?

– Vi blev kastet ud i en ukendt situation en onsdag kl. 20.30. Siden har vi været en del af, hvad der kan betegnes som et stort eksperiment. Men det gælder for hele undervisningssektoren lige nu. Vi ved ikke, hvilke konsekvenser digital undervisning har for læringen – eller i hvilket omfang vores studerende er i stand til at modtage vores undervisning.

Billede af Sonja Poulsen, adjunkt på laborantuddannelsen
Foto: Sonja Poulsen

Ordene kommer fra adjunkt Sonja Poulsen. Hun underviser på laborantuddannelsen, og i øjeblikket foregår det fra hjemmet, hvor hun har installeret sig med sine to skærme og sit tastatur.

Teori og praksis

På en almindelig arbejdsdag før lukningen mødte Sonja om morgenen til en dag med lektioner.

– Vores studerende skal lære et håndværk, så vores undervisning er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi underviser i den teori, der er nødvendig for at lave vores øvelser, analyser og undersøgelser i laboratoriet. Så går vi tilbage til flere teoritimer, og så i laboratoriet igen.

Sådan er de første tre semestre på den to et halvt-årige akademiuddannelse bygget op. Teori og praksis understøtter hinanden. I løbet af de første tre uger af lukningen skulle de studerende på første semester have været i laboratoriet otte ud af de 16 hverdage i perioden, fortæller Sonja Poulsen.

– Vi forsøger nu at gennemføre teoriundervisningen, men uden at bruge laboratoriet, så vi skubber en pukkel af laboratorieøvelser foran os.

– Det vil sige, at jeg flytter teoriundervisning fra maj og juni til nu, men det betyder, at de studerende skal gennemføre flest mulige øvelser, når de er tilbage. Laboratoriet bliver en flaskehals, og vi kan overveje at etablere toholdsskift og evt. supplere med weekendøvelser.

Let for nogle – svært for andre

Sonja Poulsen har en klar opfattelse af, at fjernundervisningen virker fint for rigtig mange af de studerende. Måske ikke på samme måde, som hvis undervisningen foregik i et klasselokale, men de studerende følger det, der lægges ud, de får noget lavet, og de afleverer opgaver.

– Nogle af mine studerende suger til sig og laver alt det, jeg lægger ud, de kan lave det i deres eget tempo og behøver ikke at vente på, at jeg forklarer opgaverne til hele klassen. 

– Andre har det sværere med situationen. Jeg ved, hvad der virker, når jeg underviser. Jeg kender mine studerende. Jeg ved, hvem der har det svært, og hvem jeg skal hjælpe. Det ved jeg stadigvæk, men jeg har ikke samme mulighed for at gå ned til den studerende og tilbyde min hjælp.

Billede af Gitte Andsager Smorawski, Lektor på sygeplejerskeuddannelsen
Foto: Gitte Andsager Smorawski

Samme oplevelse har lektor på sygeplejerskeuddannelsen Gitte Andsager Smorawski.

– Det er meget forskelligt, hvordan de studerende oplever det. Der er nogle, der trives og fint kan finde ud af at komme på Itslearning, strukturere deres dag og tage fat i deres studiegrupper – mens andre har børn, og det giver en mere stresset hverdag, hvor selv Skype-møder kan være en udfordring.

– Der sidder mange studerende, der savner det fysiske nærvær – de savner deres klassekammerater, som vi savner vores kolleger – og nogle er utrygge ved situationen, men jeg synes, at de studerende generelt tager det i stiv arm og viser megen forståelse for den situation, som både de og vi står i.

Gitte Andsager Smorawski mener, at den virtuelle undervisning er en udfordring, men hun mener også, at der er nogle sunde aspekter i at tænke didaktik og læring på en ny måde.

– For mit eget vedkommende bliver jeg da bedre, synes jeg, og jeg kan se, at der faktisk ligger et stort potentiale i virtuel undervisning. Men det stiller krav til de studerende om ansvarlighed og aktiv medvirken.

Der har været 15–17 studerende ad gangen til den Skype-undervisning, hun har kørt, og det har fungeret fint, fortæller hun. Men nogle studerende er mere udfordrede end andre.

Personlig kontakt

– Og det er en gruppe, vi er meget opmærksomme på. Jeg er semesteransvarlig på andet semester, og en kollega og jeg har delt de studerende mellem os og ringet til hver enkelt for at høre, hvordan de har det. Derudover er jeg kontaktlærer for 18 studerende på første semester, og jeg har brugt en formiddag på at tale med alle enkeltvis. De er i starten af deres uddannelse, og mange er først i gang med at skulle lære at være studerende, og derfor er det ekstra vigtigt at høre deres oplevelse af situationen.

I Itslearning kan underviserne se de studerendes studieaktivitet, og det kan danne grundlag for en snak om, hvordan det går med studierne.

– Så vi gør, hvad vi kan for at støtte dem nu, men det er også vigtigt at tænke frem og gøre os overvejelser om, hvordan vi kan være tæt på dem i den proces, hvor vi skal tilbage til dagligdagen. 

Som kontakten med den praksis, der uddannes til, er de menneskelige relationer en del af grundlaget for loborantuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og alle andre uddannelser på en professionshøjskole. Og det kan mærkes, når undervisningen er virtuel.

– Det er vi godt gearede til, men det er en undervisningsform, hvor relationsdannelsen har svære vilkår. Det er en vigtig del af undervisningen, som delvist går tabt, når kontakten udelukkende er digital. Det er helt tydeligt i den her situation, at den personlige relation er svær at etablere og vedligeholde, forklarer Gitte Andsager Smorawski. 

– Så der er nogle ting, vi kan tage med os og bruge, men der er også nogle ting, der er vanskelige, når vilkårene er fysisk afstand og online-undervisning. 

Men både Sonja Poulsen og Gitte Andsager Smorawski er meget opmærksomme på at kompensere for den fysiske afstand, og begge arbejder i deres kontakt med de studerende på at vedligeholde både fællesskab og tilhørsforhold. Begge giver udtryk for, at undervisning på distancen kan lykkes, men er samtidig mere end parate til at tage fat på den fysiske undervisning igen – og forhåbentlig snart.

Corona-hverdagen på UC SYD

Når vi ikke kan mødes på campus, så lad os mødes online. Få inspiration, opdateringer og nyheder fra medarbejdere og studerendes corona-hverdag.

Følg også seneste nyt om coronasituationen lige her.