Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

USA's historie

Publiceret:

Didaktiseret læremiddel, som kan anvendes både i historie og samfundsfag.
I historie er det kompetenceområdet kronologi og sammenhæng, som er i centrum, særligt færdigheds- og vidensmålsområderne Kronologi, brud og kontinuitet og Det lokale, regionale og globale er centrale.
I samfundsfag ligger fokusset op på kompetenceområdet Politik med særligt henblik på færdigheds- og vidensmålområdet International politik.
Læremidlet er oplagt at anvende til at få større forståelse for hvad USA er for et land, samt at forstå USA's betydning for verdenssamfundet historisk set og i dag, Bogen kan anvendes som reference til arbejdet med emnet, eller som introduktion, både i forbindelse med gruppearbejde eller individuelt elevarbejde.