Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Verdensmålene på verdenstimen.dk

Børn og unge kan ændre verden. 25 procent af verdens befolkning er under 14 år, og det er især deres fremtid, Verdensmålene handler om. Derfor skal børn og unge på alle breddegrader lære om de 17 Verdensmål. I Danmark går det løs i uge 36, hvor elever på folkeskoler og i ungdomsuddannelser over hele landet skal arbejde med de mange løsninger på klodens udfordringer, som Verdensmålene rummer.

Gratis materialer på verdenstimen.dk

Verdenstimen er en del af den globale kampagne The World’s Largest Lesson, er i dag delt i over 100 lande, oversat til mere end 30 sprog og er nået ud til millioner af børn, unge og undervisere.  I Danmark har Verdens Bedste Nyheder taget initiativ til Verdenstimen, der hvert år i september udbreder kendskabet til Verdensmålene på skoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med en række danske organisationer. 21 undervisnings- og udviklingsorganisationer har lavet gratis undervisningsmaterialer, workshops, spil og lege m.m. Find årets nye materialer om kloden og Verdensmålene målrettet alle fag og klassetrin for folkeskoler og ungdomsuddannelser på verdenstimen.dk

Alle skal lære om Verdensmålene

Verdens lande har forpligtet sig på FN’s Verdensmål og de 169 delmål, der ligger bag – inklusiv Danmark. Delmål 4.7 lyder: Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling (…)  
Netop det delmål er afgørende for børn og unges fremtid. Derfor spiller skoler og lærere en vigtig rolle: Det er de yngre generationer, der i fremtiden skal holde politikere og ledere op på, hvad de har lovet. Og det er nutidens børn og unge, der kommer til at udvikle og arbejde med vigtige løsninger på klodens udfordringer. De kan blive den generation, der ændrer verden.

Se mere på verdenstimen.dk
 

SDG Poster without UN emblem