Jordemoderstuderende bliver ladt i stikken

22.12.16

Af  Morten Andersen

De tre studieledere på jordemoderuddannelserne i Danmark blander sig nu i debatten om forholdene på fødegange på hospitalerne i Danmark. En af de tre er UC SYD’s studieleder på jordemoderuddannelsen i Esbjerg.

Som ledere af jordemoderuddannelser tilslutter vi os den bekymring, som fagpersoner aktuelt udtrykker om tilstandene på landets hospitaler.

Højt tempo på fødegangene har konsekvenser for fødende kvinder og hårdtarbejdende personale. Udviklingen påvirker også kvaliteten i den uddannelsesopgave, som hospitalerne varetager, og som vi skal stå inde for. En kvalitet, som skal sikre, at fremtidens jordemødre er godt uddannet.

Uddannelse fordrer læringsrum med mulighed for refleksion og fordybelse. Dermed kan studerende få skabt den sammenhæng mellem teori og praksis, som gør hende til den gode jordemoder, der kan bidrage til sundhed og sikkerhed for mor og barn. Halvdelen af uddannelsen foregår på hospitalerne, som derfor udgør en vigtig del.

Når arbejdsmængden i spidsbelastningsperioder når et omfang, hvor der er flere fødende, end der er hænder, er det svært for de studerende at opnå den kontinuitet, tryghed og praksislæring som et uddannelsesforløb, skal kunne tilbyde.

Autoriserede jordemødre skal jf. EU-direktiv selvstændigt have varetaget 40 fødsler og deltage aktivt i 100 fødsler, barsels- og graviditetsforløb. I travlhed svarende til rød zone vil det være den vordende mor og barnet, som prioriteres, og sådan skal det være. Det kan betyde, at den studerende ikke får mulighed for at deltage aktivt eller varetage fødsler selvstændigt, fordi jordemoderen mangler tid og overskud til vejledning. 

Danske Regioner og KL efterspørger dygtige dimittender indenfor sundhedsprofessionerne. På den baggrund er der igangsat en fremtidssikring af sundhedsuddannelser, så studerende i sammenhæng med det specifikke professionsarbejde står stærkt ift. innovation, kommunikation, borgerinddragelse, teknologi og tværprofessionelt samarbejde. Det stiller krav til både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen og fordrer mulighed for læring.

Når rummet for læring, refleksion og dialog med uddannet personale reduceres, kan fremtidens jordemødre komme til at mangle praksiserfaring og omsætning af viden til efterspurgte kompetencer, så arbejdet med at revidere uddannelsen har svært ved at få effekt.

Der er behov for jordemødre, som kan bidrage til at nedbringe antallet af dyre komplicerede fødsler understøtte sunde familier og samtidigt være skarpe på, hvornår noget udvikler sig til potentielt lige situationer, så der handles korrekt og professionelt.

Et lavere tempo vil smitte positivt af på studerendes læring og sikre fortsat professionelt kompetent service til fremtidens fødende. De skal opleve familiedannelse, hvor julefreden sænker sig, og hvor jordemødre alt andet lige kan stå i gode læringsforløb med en kommende kollega, som er i gang med at tilegne sig faget.

Studieleder Ina Thy-Madsen, jordemoderuddannelsen, UC SYD. 

Kommentarer

Sig din mening


CAPTCHA image for SPAM prevention Hvis du ikke kan læse teksten, klik her.
Har du læst Retningslinjerne for brug af bloggen?

Studieleder Ina Thy-Madsen

Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies