Temadag satte socialpædagogiske dilemmaer i spil

13.03.17

Af  Katrine Friisberg

En temadag arrangeret af Dansk Forening for Socialpædagogik satte et flot punktum for Forskningsprogram for Inklusion ved UC SYD og sikrede, at forskningsresultaterne lever videre.

Hvad betyder det for drengeliv at vokse op i et område, som bliver omtalt som ghetto og har optrådt på regeringens ghettoliste?

- Det betyder ikke så meget i deres hverdag. Men for de unge betyder det faktisk noget, at nogen har puttet dem i en ghettokategori.

Ordene falder fra Gro Hellesdatter Jacobsen, som er adjunkt på UC SYD. I auditoriet Rundetårn på campus Esbjerg lytter omkring 50 studerende, undervisere og andre med tilknytning til socialpædagogik. De er mødt op for at deltage i Dansk Forening for Socialpædagogiks temadag om Anderledeshedens Vækstrum. En titel, som temadagen har til fælles med foreningens seneste tidsskrift, Tidsskrift for Socialpædagogik. Her deler forskere fra UC SYD’s Forskningsprogram for Inklusion nogle af de resultater, som er kommet ud af det fireårige forskningsprogram. Det udløb ved udgangen af 2016.

Adjunkt og ph.d. Gro Hellesdatter Jacobsen. Foto: Katrine Friisberg

Socialpædagogiske konsekvenser
Alle oplæggene til temadagen handler om unge i det man ofte omtaler som udsatte positioner. Trods de unges viden om, hvordan de af omverden ofte bliver kategoriseret og omtalt, fastholder de deres ret til en tilværelse i egen ret og på egne vilkår. Gennem sit indlæg sætter Gro Hellesdatter Jacobsen blandt andet fokus på, hvor den socialpædagogiske indsats både kan have en positiv og negativ konsekvens.

- De særlige indsatser fremhæver det særlige og ikke så positive ved boligområdet. Der er tit eksempler på, at det er svært at tale et boligområde op ved særlige indsatser, siger Gro Hellesdatter Jacobsen og peger på, at årsagen til at boligområder ender på ghettolisten er strukturelt betinget.

- Det afhænger af, hvordan man har prioriteret området i forhold til lejeboliger og ejerboliger. Det boligsociale arbejder er fantastisk, men det lapper kun på de strukturelle problemer, pointerer hun.

Dermed peger hun på en problemstilling, som ofte også viser sig ved de andre oplæg på temadagen: At socialpædagogen ofte kan få øje på nogle problemstillinger, som ligger udenfor hans eget råderum. Og det er en af de problemstillinger, som formand for Dansk Forening for Socialpædagogik, Lotte Junker Harbo, lægger vægt på.

- Noget af det, der står frem for mig efter temadagen er, at man i det socialpædagogiske arbejde får øje på nogle problematikker, som ligger lige uden for de forvaltningsmæssige strukturer, siger Lotte Junker Harbo.

Systemets forlængede arm?
Hun synes, at målet med at lade UC SYD’s forskere være redaktion på tidsskriftet og afholde temadagen er nået.

- Vores formål er at sætte socialpædagogiske emner til debat. Oplæggene nuancerer forståelsen og stiller spørgsmålet: Er vi bare systemets forlængede arm, eller er der en anden vej, vi kan bruge, siger hun.

Lotte Junker Harboe er formand for Dansk Forening for Socialpædagogik.

To af tilhørerne Anne Kirstine Skovbjerg Aa og Maria Løvsted Hansen, som begge læser til pædagog på andet år og har valgt specialisering i social- og specialpædagogik, får en masse ud af temadagen, om end de finder den lidt langhåret med de til tider teoretisk tunge oplæg.

- Lige nu har vi om kultur, så især det sidste oplæg om ghettoer er meget relevant. Vi har selv lavet feltarbejde i Kvaglund, fortæller Maria Løvsted Hansen.

Studerende Anne Kirstine Skovbjerg Aa og Maria Løvsted Hansen.

Også lektor ved UC SYD Benedicte Bernstorffs oplæg om unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) vinder genklang, da de selv har arbejdet med emnet under uddannelsen og blandt andet taget fat i de parallelsamfund, som kan opstå, når de unge ikke får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter sammen med andre unge.

Et punktum og en åbning
For programlederen for Forskningsprogram for Inklusion, Finn Møller, har tidsskriftet og temadagen været en måde at nå længere ud med resultaterne som en god afslutning for forskningsprogrammet.

- Det er positivt, at vi som professionshøjskole kan nå ud til omverden – at vi ikke går og putter med den viden vi producerer, siger han.

Og glæden har været gengældt fra Dansk Forening for Socialpædagogik, fortæller Lotte Junker Harbo.

- Jeg synes, det har været en fornøjelse at arrangere temadagen med forskergruppen. Deltagerne i forskergruppen har sparret med hinanden, og det er et sammenhængende tema om socialpædagogiske emner, som ikke stritter hver sin retning. Perspektiverne er klare og de bevæger sig inden for socialpædagogik som tænkning, siger hun.

Lidt spredt i Rundetårn lyttede tilhørerne opmærksomt og stillede spørgsmål til oplæggene.

Kommentarer

Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies