Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

Kvalitet i undervisning og arbejdsplads.

Hvad siger tallene? Kvalitetsmålinger.

Find information om kvaliteten i blandt andet undervisningen og arbejdsmiljøet på UC SYD.
01

Eksamensgennemsnit

Er du interesseret i at se eksamensgennemsnittet på vores uddannelser? Her har vi samlet eksamensgennemsnittene for alle vores uddannelser.

Pædagoguddannelsen

Esbjerg

Kolding

Aabenraa

02

Meritafgørelser

Når en ansøger får merit, bliver vedkommende fritaget for dele af uddannelsen i form af prøver og/eller undervisningsforløb på baggrund af allerede erhvervede kvalifikationer. Dermed kan tilegnet relevant erhvervserfaring også give anledning til at søge om merit for f.eks. praktikforløb.

Se tallene for vores meritafgørelser

Meritafgørelser 2020

03

Undervisningsmiljøvurderinger

Vil du vide, hvordan de studerende vurderer vores undervisning?

Se de seneste undervisningsmiljøvurderinger fra vores fire campusser og for hele UC SYD.

04

Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelser

Vil du se, hvordan vores dimittender klarer sig? Så læs vores dimittendundersøgelser og beskæftigelsesundersøgelser, som vi har lavet for alle UC SYDs uddannelser.

Beskæftigelsesundersøgelserne laves dog ikke længere, og dimittendundersøgelserne laves i en ny form, som dog kun er et internt dokument i UC SYDs ledelsessekretariat. Men lidt længere nede finder du undersøgelserne for 2015, 2016 og 2017.

Dimittendundersøgelser

I dimittendundersøgelsen kan du finde information om vores dimittender, deres mobilitet, jobsøgning samt ønsker om videreuddannelsen. Du får også dimittendernes vurdering af UC SYD som uddannelsesinstitution.

Dimittendundersøgelserne laves nu i en ny form, som kun er et internt dokument i UC SYDs ledelsessekretariat.

Beskæftigelsesundersøgelser

Beskæftigelsesundersøgelsen viser dimittendernes beskæftigelsessituation et år efter dimission. Med undersøgelsen får du et estimat over beskæftigelsesfrekvensen samt indsigt i professionsbachelorernes første joberfaringer.

Vær opmærksom på, at beskæftigelsesundersøgelserne ikke laves længere.

05

Arbejdspladsvurdering og trivsel

Er du interesseret i, hvordan arbejdsmiljøet er på UC SYD? 

Læs den seneste arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsmåling, der viser medarbejdernes vurdering af arbejdsmiljøet på UC SYD.

Det er et lovkrav og et aftalekrav, at vi som arbejdsplads ’tager temperaturen’ på arbejdsmiljøet hvert tredje år. Dette blev senest gjort i 2016. 

Det er vigtigt, at vi ikke bare måler, men også får handlet på det, som målingerne viser. Derfor besluttede Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) sammen med Rektoratet at anvende det dialogbaserede værktøj, PULS HRA til målingen. PULS HRA inddrager aktivt medarbejderne i at bidrage til et bedre arbejdsmiljø, da det udover et elektronisk spørgeskema også inkluderer et efterbehandlingsmøde.

06

UC SYDs kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikringssystemet skal sikre, at de studerende, elever og kursister, uddannelserne og professionerne kan profitere optimalt hos UC SYD, og hensigten med dette kvalitetssikringssystem er dels at præsentere grundlaget for kvalitetssikringssystemet for UC SYD på baggrund af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, dels at beskrive grundlaget for kvalitetsudviklingen af UC SYDs samlede virksomhed.

I "Governance for kvalitetssikringssystem" kan du læse om UC SYDs kvalitetssikringspolitik og –strategi og hvad vi forstår ved et system til kvalitetssikring, dvs. hvilke formål kvalitetssikringssystemet opfylder, og hvilke principper systemet følger.

07

Verificering af eksamensbevis

Ønsker du at tjekke, om et eksamensbevis fra os er ægte, kan du gøre det på bevissystem.dk.

På siden skal du uploade det eksamensbevis, du vil have tjekket og indtaste den kode, der står på beviset. Systemet vil herefter fortælle dig, om det er ægte eller ej.