Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Om UC SYD

Kvalitetssikring

Kvalitet i undervisning og arbejdsplads.

01

Kvalitetssikring på UC SYD

UC SYD blev i 2017 institutionsakkrediteret

Professionshøjskolen UC SYD blev i 2017 positivt institutionsakkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Men hvad betyder det egentlig, at UC SYD er institutionsakkrediteret?

Når UC SYD er institutionsakkrediteret, betyder det, at vi som uddannelsesinstitution har opnået bemyndigelse til at bedrive uddannelse, og til – efter prækvalifikation – selv at oprette nye uddannelser.

Som studerende eller samarbejdspartner kan du derfor være sikker på, at UC SYDs uddannelser er af høj kvalitet, at de løbende udvikles og at de hele tiden er relevante ift. samfundets og arbejdsmarkedets behov.

Dét sørger vores systematiske og velfungerende kvalitetssystem for, hvor vi løbende evaluerer vores uddannelser.

Hvert sjette år sikres kvaliteten på både uddannelsesniveau og institutionsniveau igennem det, der kaldes turnusakkreditering og institutionsakkreditering.

De studerendes rolle i kvalitetssikringen på UC SYD

Som studerende er du med til løbende at sikre uddannelseskvaliteten. Det er du ved at deltage i systematiske evalueringer af din uddannelse på enten semester- eller modulniveau. På den måde bidrager du til høj kvalitet på netop din uddannelse.

Igennem evalueringerne har du direkte indflydelse på, hvordan uddannelserne på UC SYD tilrettelægges og gennemføres, at uddannelserne har det rette faglige niveau, og at du som studerende får størst muligt udbytte af undervisningen.

Når du bidrager til evalueringerne, bidrager du også til en god og saglig evalueringskultur på UC SYD. Og du lærer både at give og modtage konstruktiv feedback og kritik.

Læs mere om UC SYDs kvalitetssikring

I UC SYDs kvalitetspolitik kan du læse hvordan kvalitetssikringsarbejdet understøtter UC SYDs mål for uddannelseskvalitet og relevans.

Kvalitetspolitikken og de tilhørende bilag giver et overblik over, hvordan kvalitetssikringsarbejdet understøtter UC SYDs overordnede mål for uddannelseskvalitet og –relevans, og omfatter hovedelementer i kvalitetssikringsarbejdet samt et overblik over, hvilke aktører der er ansvarlige og de overordnede mål for uddannelseskvalitet og relevans.

Kvalitetspolitik
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Se også:

02

Undervisningsmiljøvurderinger

Vil du vide, hvordan de studerende vurderer vores undervisning?

Se de seneste undervisningsmiljøvurderinger fra vores fire campusser og for hele UC SYD.

03

Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelser

Vil du se, hvordan vores dimittender klarer sig?

Så læs vores dimittendundersøgelser og beskæftigelsesundersøgelser, som vi har lavet for alle UC SYDs uddannelser.

Beskæftigelsesundersøgelserne laves dog ikke længere, og dimittendundersøgelserne laves i en ny form, som dog kun er et internt dokument i UC SYDs ledelsessekretariat. Men lidt længere nede finder du undersøgelserne for 2015, 2016 og 2017.

Dimittendundersøgelser

I dimittendundersøgelsen kan du finde information om vores dimittender, deres mobilitet, jobsøgning samt ønsker om videreuddannelsen. Du får også dimittendernes vurdering af UC SYD som uddannelsesinstitution.

Dimittendundersøgelserne laves nu i en ny form, som kun er et internt dokument i UC SYDs ledelsessekretariat.

Beskæftigelsesundersøgelser

Beskæftigelsesundersøgelsen viser dimittendernes beskæftigelsessituation et år efter dimission. Med undersøgelsen får du et estimat over beskæftigelsesfrekvensen samt indsigt i professionsbachelorernes første joberfaringer.

Vær opmærksom på, at beskæftigelsesundersøgelserne ikke laves længere.

04

Arbejdspladsvurdering og trivsel

Er du interesseret i, hvordan arbejdsmiljøet er på UC SYD?

Det er et lovkrav og et aftalekrav, at vi som arbejdsplads ’tager temperaturen’ på arbejdsmiljøet hvert tredje år. Dette blev senest gjort i 2019. 

Læs den seneste arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsmåling, der viser medarbejdernes vurdering af arbejdsmiljøet på UC SYD.

Det er vigtigt, at vi ikke bare måler, men også får handlet på det, som målingerne viser. Derfor besluttede Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) sammen med Rektoratet at anvende det dialogbaserede værktøj, PULS HRA til målingen. PULS HRA inddrager aktivt medarbejderne i at bidrage til et bedre arbejdsmiljø, da det udover et elektronisk spørgeskema også inkluderer et efterbehandlingsmøde.

05

Eksamensgennemsnit

Er du interesseret i at se eksamensgennemsnittet på vores uddannelser?

Her har vi samlet eksamensgennemsnittene for alle vores uddannelser.

Pædagoguddannelsen

Esbjerg

Kolding

Aabenraa

06

Læs mere

Er du interesseret i at vide mere om kvalitetssikring og akkreditering?

Så læs mere her:

Danmarks Akkrediteringsinstitution gennemfører akkrediteringerne, der er med til at sikre kvaliteten af uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Danmarks evalueringsinstitut er med til at udvikle kvaliteten af uddannelser og undervisning gennem evalueringer og analyser.