Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Publikationer

Bøger, artiker, rapporter mm. udgivet af UC SYD og UC SYD's medarbejdere.

UC SYD og medarbejdere ved UC SYD udgiver løbende diverse publikationer. Dem har vi samlet her, så du hurtigt kan danne dig et overblik over, hvilke bøger, afhandlinger, artikler mm., du kan dykke ned i og blive klogere på.

UC SYD driver forlagene Sydfrugt og UC Vest Press.

Bøger

Mødet med det fremmede
En bog om studenterfortællinger fra studie- og praktikophold i udlandet
Forfatter: Ernlund, M.S.
Forlaget Globe Edit - ISBN: 978-3-639-78876-1
Kan bestilles gennem amazon

Buidling the nation: Grundtvig and danish national identity
Forfattere: John A. Hall ; Ove Korsgaard ; Ove K. Pedersen.
Forfatter til kapitlet "Windmills, Butter, and Bacon: The Circulation of Scientific Knowledge among Grundtvigians in the Decades around 1900": Hans-Henrik Hjermitslev.
ISBN: 9780773544062
Bestilling gennem forlaget McGill-Queen's University Press.

Spot på fysisk aktivitet
Forfatter(e): Bertelsen, Katrine
Download bogen som PDF
ISBN: 978-87-992584-4-4
Bestilling: Christina Bonde, chb@ucsyd.dk

Filosofi og jordemoderkunst
Forfatter(e): Birkler, Jacob
ISBN: 978-87-992395-6-6
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Creationism in Europe
Forfattere: Blancke, Stefaan ; Hjermitslev, Hans Henrik ; Kjærgaard, Peter C.
ISBN: 9781421415628
Bestilling gennem forlaget Johns Hopkins University Press

Systematisk behandling af børnesager
Forfatter(e): Caspersen, Marianne & Laustsen, Charlotte
ISBN: 978-87-992395-1-1
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

At knække den danske uddannelseskode
Forfatter(e): Hamming, Anders - Malmø, Turi - Pedersen, Henning og Vestergaard, Cecilia.
ISBN: 87-989785-2-7
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Livsstil og risiko
Forfatter(e): Hansen, Lisbet - Naurby, Tom og Reinhold, Anette.
ISBN: 978-87-992395-0-4
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Læreren som reflekterende praktiker
Forfatter(e): Henningsen, Sven Erik.
ISBN: 978-87-992395-5-9
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Computerskaberi
Forfatter(e): Jørgensen, Lis - Havn Petersen, Lone og Hansen, Svend Erik.
ISBN: 87-989785-7-8
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Mentor - Den fleksible vejleder
Forfatter(e): Kaiser, Birte - Korsbæk, Anni og Strager, Bente (red.).
ISBN: 87-989785-1-9
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Læringsguide Varde
Forfatter(e): Korsbæk, Anni
ISBN: 87-989785-5-1
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Praksisforskning som videnskabende proces
Forfatter(e): Mogensen, Finn & Møller, Finn
ISBN: 87-989785-4-3
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Uddannelse og udvikling på professionshøjskoler
Forfatter(e): Mogensen, Finn - Bylov, Frank - Johannsen, Gundi
ISBN: 978-87-992395-3-5
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Bredde og dybde i undervisningen
Forfatter(e): Schnedler, Carl Johan
ISBN: 87-989785-3-5
Bestilling: Se, hvem der har materialet (bogpriser.dk)

Biologihåndbogen - biologiske oversigtstekster
Forfatter(e): Smedemark, Kaj
ISBN: 978-87-992584-2-0
Bestilling: ksm@ucsyd.dk eller www.gaiagrafica.dk

Den sundhedsfremmende skole
Forfatter(e): Sørensen, Karsten og Koch, Børge
Download bogen som PDF
ISBN: 978-87-992584-3-7
Bestilling: Pt. udsolgt - skriv til kommunikation@ucsyd.dk

Perspektiv på friluftslivets pædagogik
Forfatter(e): Tordsson, Bjørn
ISBN: 87-991268-1-8
Bestilling: Torbjørn Ydegaard, tyd@ucsyd.dk

Børn og udeliv
Forfatter(e): Vigsø, Bent og Nielsen, Vita
ISBN: 87-989785-8-6
Bestilling: kommunikation@ucsyd.dk 

Rapporter og afhandlinger

Kunst i sundhed
Stort udviklingsprojekt ”3x5=meget mere” viser, at kulturens værdi og betydning kan flytte grænser for udsatte grupper i et krydsfelt mellem kultur og sundhed. Projektet er
levet til i et samarbejde mellem UC SYD og Vadehavskommunerne. Læs publikationen

En undersøgelse af professionsforståelser
Forfatter(e): Andersen, Anette Aagaard og Vestergaard, Cecilia
Download rapporten
Kontakt: aaa@ucvest.dk eller cv@ucvest.dk

Friluftsliv i pædagogisk arbejde
Forfatter(e): Bakke, Bård Alexander
Download rapporten
Kontakt: bab@ucsyd.dk

Ord og billeder på fritidspædagogikken
Forfatter(e): Bjerresgaard, Helle - Olesen, Nicki Leding og Sørensen, Lene Hørdum
Download rapporten
Kontakt: hbj@ucsyd.dk, nlo@ucsyd.dk eller les@ucsyd.dk.

Den, der ser, er den, der ses
Forfatter(e): Bjerrum, Troels
Download resuméet af masterafhandlingen
Kontakt: tpb@ucsyd.dk

Samtalende læringssamarbejde
Forfatter(e): Mogensen, Hans
Download rapporten
Kontakt: hmo@ucsyd.dk

Mænd og omsorg - hvorfor (ikke)?
Forfatter(e): Wohlgemuth, Ulla Gerner
Download resuméet af ph.d.-afhandlingen
Kontakt: ugw@ucsyd.dk

Omfanget af religiøse aktiviteter i danske og norske børnehavers kulturformidling
Forfatter(e): Jørgen Boelskov og Olav Tveiterås
Download undersøgelsen
Kontakt: jboe@ucsyd.dk

Papers og artikler

What do we want our students not to learn?
Forfatter(e): Petersen, Martin
Kontakt: ma@ucvest.dk

Mænd vælger omsorgsfag af lyst
Forfatter(e): Wohlgemuth, Ulla Gerner
Download artiklen (kronik fra magasinet Forkant)
Kontakt: ugw@ucsyd.dk

Projektrapport motion - sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg
UC SYD, Campus Sønderborg, sygeplejerskeuddannelsen, har i foråret 2011 afviklet et pilotprojekt med titlen: ’Motion på skoleskemaet’. Pilotprojektet vedrører motion 3
gange om ugen af ½ times varighed for Februarhold 2011. 
Læs Rapporten om projektet - forfatter: Trine Ungermann Fredskild