Gå til hovedindhold

Erhvervsuddannelse

Pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent

Skab en spændende hverdag for børn, unge og voksne
01

Bliv pædagogisk assistent

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Overalt i vores institutioner er der brug for pædagogiske assistenter med både teoretisk og praktisk viden om børn, unge og voksnes udvikling. Som selvstændigt kan sætte aktiviteter i gang og reflektere undervejs, og som kan samarbejde og understøtte pædagogernes vigtige arbejde ved at motivere, støtte og yde omsorg for børnene. 

I vores dag- og døgninstitutioner for mennesker med handicap eller særlige udfordringer er den pædagogiske assistents evner til at igangsætte meningsfulde aktiviteter, håndtere konflikter samt støtte og vejlede om bl.a. kost og motion uundværlige for at skabe en tryg og stimulerende hverdag for beboerne. 

Du skal læse til pædagogisk assistent, hvis du gerne vil tæt på de mennesker, du kommer til at arbejde med. Du skal være åben over for at bruge dig selv mentalt og fysisk – både på uddannelsen og i dit arbejdsliv.

Søg optagelse på pædagogisk assistent

Ansøgningen foregår via ansøgningsskema. Du kan IKKE søge optagelse via optagelse.dk. Hent ansøgningsskemaet her

Word-format
PDF-format

Ansøgningsfrist til næste hold: onsdag d. 5. februar 2018.

Studiestart: mandag d. 19. februar 2018. 

”Uddannelsen kan sammenlignes med en kuffert, som fyldes op undervejs. Min fornemmelse og intuition bliver til sikker viden, jeg kan omsætte til noget konkret, som jeg fagligt kan begrunde. Det er det, vores samfund kræver lige nu, at vi kan argumentere fagligt for det arbejde, vi laver. Jeg føler mig på mere sikker grund.”

Heidi, 49 år, ansat som medhjælper i en daginstitution

Fakta om pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent (PAU)

 • Type : Erhvervsuddannelse (EUV1)
 • Beliggenhed : Kolding, Esbjerg eller Aabenraa
 • Varighed : 42 uger
 • Antal pladser pr. årgang : 96
 • Praktik : Ingen, den får du merit for 
 • Adgangskrav : Du skal være fyldt 25 år og have 2 års relevant erhvervserfaring

Samarbejde er nøgleordet på uddannelsen og i dit arbejdsliv

Jobbet som pædagogisk assistent stiller krav til både din faglighed og din person. Det samme gør vi hos UC SYD. Hele vejen igennem din uddannelse klæder vi dig på til at kunne samarbejde med andre fagpersoner og byde ind med din viden og erfaring, hvilket er en stor del af dét at være pædagogisk assistent. 

Undervejs i dit uddannelsesforløb møder du en farverig pallette af undervisere, der, udover at have kandidater i pædagogik, sociologi og filosofi, har baggrunde som musikterapeuter, biologer, lærere og pædagoger. Samtidig underviser de på pædagoguddannelsen ved UC SYD. På den måde får du det største faglige udbytte af din uddannelse, fordi det er pædagogerne, du som oftest kommer til at samarbejde med på din fremtidige arbejdsplads. Det tætte samspil mellem pædagogiske assistenter og pædagoger allerede på uddannelsen, giver dig de bedste forudsætninger for at få et spændende og meningsfyldt arbejdsliv. 

Du skal trives med at bruge dine hænder og gå på opdagelse i naturen. På uddannelsen fylder faget digital kultur meget, hvor du arbejder aktivt med læringsapp’s. Du lærer f.eks. at redigere små videoer i IMovie, lave præsentationer i Book Creator og oprette online quizzer i app’en Kahoot. Alt sammen noget, du kan gå direkte ud og bruge, når du er færdiguddannet. 

”I starten tænkte jeg om faget, ej, jeg kan altså godt finde ud af at bruge en computer. Men jeg må sige, hold da op det er fedt! Nu kan jeg lave faglige aktiviteter på IPad’en. I dag handler det om at gribe børnene dér, hvor de er, og det er på de digitale medier, så dem skal vi selvfølgelig lære at bruge. Jeg kan slet ikke kan vente med at komme tilbage på arbejdet og komme i gang.”

Rikke, 33 år, om faget digital kultur

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningen foregår via ansøgningsskema. Du kan IKKE søge optagelse via optagelse.dk. Husk at vedhæfte skolebeviser og eventuelle anbefalinger. 

Ansøgningsskema: 

Ansøgningsfrist til næste hold: onsdag d. 5. februar 2018.

Studiestart: mandag d. 19. februar 2018. 

Sådan bliver du optaget på pædagogisk assistentuddannelsen hos UC SYD

Pædagogisk assistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse. Det er din alder, tidligere erhvervserfaring og dit uddannelsesniveau som afgør, hvordan du kan blive optaget.

Der er to måder at søge ind på:

 1. Er du under 25 år, kan du tage uddannelsen som erhvervsuddannelse (EUD). For at blive optaget på pædagogisk assistentuddannelsen hos UC SYD kræver det, at du har gennemført grundforløb 2 på en SOSU-skole, og at du har en elevkontrakt med en kommune. Kontakt en SOSU-skole med henblik på at tage grundforløb 2, hvorefter du kan søge en elevplads i en kommune og derved komme ind på hovedforløbet. 
Læs mere om EUD

Fakta om pædagogisk assistent EUD 

Navn: Pædagogisk assistent (PAU) 
Type: Erhvervsuddannelse (EUD)
Beliggenhed: Kolding, Esbjerg eller Aabenraa  
Varighed: 2 år og 1½ måned
Antal pladser pr. årgang: 25
Adgangskrav: Du skal være under 25 år og have bestået grundforløb 2 på en SOSU-skole + elevkontrakt med en godkendt arbejdsgiver f.eks. en kommune
Praktik: 2 praktikperioder (hver 1/2 års varighed)


Uddannelsens opbygning:

På EUD forløbet kommer du igennem det samme som på EUV1-forløbet, læs mere om uddannelsens opbygning. Forskellen på EUV1 og EUD er praktikken. På EUV1-forløbet er der ingen praktik, den får du merit for.

Praktik på EUD

Praktikken spiller en vigtig rolle. På EUD-forløbet er der to praktikperioder af 1/2 års varighed, som begge afsluttes med en praktikopgave. I praktikperioderne er der 37 timers arbejdsuge. Din arbejdsgiver sørger for at finde en praktikplads til dig. Under dine praktikophold får du tilknyttet en praktikvejleder, som du kan sparre med undervejs, og som kommer og besøger dig, imens du er i praktik. 

Læs om adgangskrav og optagelse på EUD 

 1. Er du over 25 år, kan du tage pædagogisk assistentuddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV1, EUV2 eller EUV3)

EUV1: For dig, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring

EUV2: For dig, der har erhvervserfaring (mindre end 2 år) eller anden uddannelse 

EUV3: For dig, der ikke har erhvervserfaring eller anden uddannelse  

Hos UC SYD udbyder vi hovedforløbet EUV1 til dig, der er fyldt 25 år og har 2 års relevant erhvervserfaring. EUV1-uddannelsen tager 42 uger, fordi du får merit for dine 2 års erhvervserfaring. 

Vil du optages på EUV2?

Så skal du tage kontakt til en SOSU-skole med henblik på at tage grundforløb 2, hvorefter du kan søge en elevplads i en kommune og derved komme ind på hovedforløbet hos UC SYD.

Vil du optages på EUV3?

Så skal du tage kontakt til en SOSU-skole med henblik på at tage grundforløb 2, hvorefter du kan søge en elevplads i en kommune og derved komme ind på hovedforløbet hos UC SYD. 

 

03

Uddannelsens opbygning

Brug dig selv til at skabe noget for andre 

Fysisk aktivitet er en naturlig del af uddannelsen, for som færdiguddannet pædagogisk assistent er det dig, der går forrest og igangsætter spændende aktiviteter for både store og små. I alle fag tager vi ud af huset og prøver teorien af i praksis. I de teoretiske fag er der indlagt power pauser, så du ikke sidder stille for lang tid ad gangen. 

På uddannelsen kommer du igennem fire profil-fag: 

 1. Natur og udeliv 
 2. Digital kultur
 3. Bevægelse og idræt: 
 4. Sundhedsfag 

Du har fag som pædagogik, psykologi, kulturelle udtryksformer og kommunikation. Af valgfag kan du vælge mellem engelsk, arabisk og Innovation, ledelse og design. 

Uddannelsen er et fuldtidsstudie på 37 timer om ugen. Du skal regne med at være på skolen ca. 30 timer om ugen, hvor du deltager i undervisning, gruppearbejde og andre læringssituationer. Resten af tiden bruger du på at læse og forberede dig til undervisning.  

Du kommer typisk på hold med 20 andre. Holdet er en blanding af mænd og kvinder i alderen 25-60 år med vidt forskellige baggrunde som fx dagplejere og pædagogmedhjælpere og håndværkere. 

Det gode ved uddannelsen er, at det foregår i et voksenmiljø, og man har mulighed for at inddrage ens egen livs- og erhvervserfaring i undervisningen. Det giver nogle super gode diskussioner på klassen, og det lærer vi rigtig meget af.

Helle, studerende på PAU EUV1, baggrund som dagplejer

Gruppearbejde fylder meget på uddannelsen, så du skal være indstillet på at samarbejde, deltage aktivt i diskussioner af faglige emner og være rummelig i forhold til, at dine holdkammerater kommer med hver deres erfaring og ressourcer.  

Du skal undervejs bestå tre eksamener, som alle er mundtlige. 

Der er studiestart på uddannelsen medio februar og medio august. 

Mulighed for videreuddannelse

Uddannelsen til pædagogisk assistent er adgangsgivende til: 

 • pædagoguddannelsen 
 • socialrådgiveruddannelsen 
 • ergoterapeutuddannelsen

Som du alle kan læse på UC SYD.  

04

Studieliv

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Fysisk aktivitet og kulturmøder – en naturlig del af uddannelsen

Den første fredag i måneden er der fredagssamling for alle studerende og undervisere på campus Aabenraa. I Kolding foregår det hver fredag. Til fredagssamlingen er der praktiske info, meddelelser fra studerende, sjove indslag og sang og musik. I Esbjerg er der fællessamling én til to gange pr. semester, hvor du mødes med PAU-elever og pædagogstuderende omkring et fagligt oplæg.

På holdet har de fleste familie, børn og andre ting, der fylder i hverdagen uden for studiet, så du skal være indstillet på selv at være opsøgende og tage initiativ i forhold til at få sociale arrangementer op at stå. 

I starten af skoleperioden kan du komme på tur, hvor I overnatter under åben himmel i faget Natur og Udeliv. Tidligere hold har fx været ved Løverodde syd for Kolding, Naturcenteret ved Marbæk eller besøgt Houens Odde Spejdercenter ved Kolding. Turene er fyldt med sjove aktiviteter med et fagligt sigte. Vi laver bål, tager på sejltur, begiver os på refleksløb i den mørke skov og reflekterer undervejs over, hvordan vores kroppe reagerer på de forskellige udfordringer.

To gange om året er der fælles PAU-dag, hvor alle elever mødes en hel dag. Et af PAU-holdene udpeges til at arrangere dagen. Tidligere elever har f.eks. haft idrætsdag ved Vejen Idrætscenter, lavet mad over bål og besøgt Koldinghus.   

En tredjedel inde i skoleåret tager samtlige PAU-elever fra alle tre campusser på fælles studietur til København. Vi besøger f.eks. folketinget, Christiania og en specialinstitution, ser en forestilling på det Kgl. teater og mødes med en hjemløs, der fortæller om livet på gaden.

05

Økonomi

Udgifter til studiestart

Når du starter på uddannelsen, skal du regne med følgende omkostninger forbundet med studiestart. Beløbene er kun vejledende: 

 • Bøger ca. 2.-3.000 kr. (Mulighed for at få udgifterne dækket af din arbejdsgiver eller FOA’s kompetencefond). 
 • Transport: Tilskud til transport afhænger af, hvor du bor og dit eventuelle ansættelsesforhold.
 • Studieture: Skolen betaler. Du betaler kun selv kost og evt. busbilletter i København. 
 • Computer: Har du ikke en bærbar computer ved studiestart, anbefaler vi, at du anskaffer dig en.

Muligheder for SU, løn eller dagpenge under uddannelsen

Om du er berettiget til SU, elevløn eller dagpenge under uddannelsen afhænger af følgende:
Hvis du er optaget på EUV1:

SU: Du skal opfylde de almindelige krav, du kan læse mere på www.su.dk 

Uddannelsesløn: Hvis din arbejdsgiver sender dig på uddannelse, får du uddannelsesløn under din uddannelse. Din arbejdsplads får refusion svarende til 110 procent af højeste dagpengesats. 

Jobplan: Er du ledig, kan du lave en aftale med dit Jobcenter om at få dagpenge under din uddannelse. Dit Jobcenter har mulighed for at søge puljen til uddannelsesløft. 

Hvis du er optaget på EUD, EUV2 eller EUV3:

Elevløn: Din arbejdsgiver udbetaler elevløn under hele dit uddannelsesforløb. Hvis du er over 25 år og har mere end et års pædagogisk erhvervserfaring, kan du få voksenelevløn.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job og karriere

Nogle af dine vigtigste styrker som pædagogisk assistent er dine evner til at udvikle og skabe en meningsfuld hverdag for børn, unge og voksne i tæt samarbejde med andre faggrupper. Mulighederne indenfor hele det pædagogiske felt spænder derfor vidt, men du vil typisk komme til at arbejde i 

 • vuggestuer, børnehaver og SFO'er
 • som dagplejer
 • institutioner for børn og unge med sociale problemer 
 • dag- og døgninstitutioner for mennesker med specielle problemer eller funktionsnedsættelse
 • aktivitetstilbud, botilbud og sociale opholdssteder. 

Derudover har vi uddannet pædagogiske assistenter, som arbejder med flygtninge, domsanbragte unge eller demente.

I 2017 undersøgte UC SYD, hvad vores dimittender fra Esbjerg og Kolding kommer i gang med, når de afslutter uddannelsen. Der var 85 tidligere PAU-elever med i undersøgelsen, som bl.a. viste, at 64 % af dem er i arbejde og tre er begyndt på pædagoguddannelsen. 

Man er altså ikke garanteret et arbejde fra første dag som nyuddannet, men der er gode chancer for det.

Undersøgelsen viste desuden, at 29 % har været eller er ansat inden for vuggestue/børnehaveområdet, 27 % på bosteder, 20 % har været eller er ansat som dagplejer, 7% inden for dagtilbud for voksne eller unge og 4 % i SFO/klub.

Læs hele beskæftigelsesundersøgelsen

07

Spørgsmål og svar

Hvordan er undervisningen på pædagogisk assistentuddannelsen?

På PAU er der ikke så meget læsestof. Til gengæld er der en del undervisningstimer, typisk 20 skemalagte undervisningstimer om ugen. I klasselokalet på PAU er der langt imellem undervisernes PowerPoints men til gengæld fokus på aktiv undervisning, som både foregår indenfor og ude i naturen.  

Hvordan er jobbet som pædagogisk assistent?

Som pædagogisk assistent samarbejder og understøtter du pædagogernes arbejde ved at motivere, støtte og yde omsorg. Den pædagogiske assistent er den, der igangsætter aktiviteter, går i skoven med en lille børneflok og tænder bål, tager på skattejagt med IPad’en og fordyber sig sammen med børnene i det, I møder på jeres vej.  

På en specialskole kan arbejdet bestå i at gå ture med børn, der har brug for meget motion eller deltage i planlægning af maddag, der bliver god både for allergikere og børn med synkebesvær.

På sociale opholdssteder kan arbejdet for den pædagogiske assistent bestå i at lave livshistorier med mennesker, der ikke har kontakt med deres familie og som ikke husker deres barndom ret tydeligt. Så kan den pædagogiske assistent hjælpe med at stimulere hukommelsen med sanseindtryk og samtale. 

I et botilbud kan arbejdet bestå i at støtte og guide voksne udviklingshæmmede i rengøring i eget hjem samt indkøb af både mad, tøj og møbler.

På alle de pædagogiske områder gælder det, at den pædagogiske assistents arbejde er at være tæt på de mennesker, der arbejdes med. 

Hvad afgør, om jeg kan få merit, så jeg kan komme ind på EUV1?

Inden du kan blive optaget på uddannelsen, skal du have udarbejdet en uddannelsesplan, det sker i samarbejde mellem dig og os. 

Uddannelsesplanen laver vi i forbindelse med din realkompetencevurdering, som foretages før selve uddannelsen begynder. Du bruger en dag på skolen på dels at blive klædt på til at træffe de rigtige valg i forhold til din uddannelse, dels at få afdækket dine kompetencer i forhold til læsning og skrivning, dels en samtale med koordinatoren, hvor uddannelsesplanen udarbejdes i praksis. Du får herefter uddannelsesplanen med dig hjem.

Af uddannelsesplanen fremgår det, om du har merit for nogle af uddannelsens fag samt hvilke fag. Det fremgår også, hvornår din uddannelse forventes at slutte, samt hvorvidt du har behov for SPS og evt. andre studierelevante oplysninger.

Hvordan søger jeg om Specialpædagogisk Støtte (SPS)?

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve- sænkebord m.v. Loven om specialpædagogisk støtte gælder for studerende med funktionsnedsættelser uanset om du modtager SU, revalideringsydelse eller andet.

For at kunne modtage SPS skal du: 

 • være optaget på en uddannelse, der er SU berettiget 
 • være studieaktiv 
 • have en funktionsnedsættelse i en sådan grad, at der er behov for støtte til at gennemføre uddannelsen 
 • være dansk statsborger eller - sidestillet med en dansk statsborger. 

Ønsker du at søge SPS, henvender du dig til din studievejleder/studieadministration, for at få udleveret et ansøgningsskema, som I sammen udfylder. Du skal medbringe dokumentation for din funktionsnedsættelse, f.eks. kopi af lægejournal, eller anden dokumentation fra en fagperson. 

Læs mere og søg SPS

Hvordan får min arbejdsgiver sin refusion?

Det sker ved, at de udfylder undervisningsministeriets uddannelsesaftale og sender den til os. Når vi har tastet den, kommer refusionen automatisk ind på arbejdsgiverens konto.

Du finder aftalen her

Pædagogisk assistentuddannelsens officielle dokumenter

Her finder du alle uddannelsens officielle dokumenter

08

Kontakt os