Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Forløb i praksisfaglighed rettet mod overbygningen: Aabenraa Kommune

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Tilmeld

Forløb i praksisfaglighed rettet mod overbygningen

Antal deltagere

19 deltagere absolut max!

Omfang

30 timers kursusforløb fordelt med 5 dage á 6 undervisningstimer. Imellem hver undervisningsgang er der konkrete praksisafprøvninger (aktionslæringselement).

Forløbet afvikles i efteråret 2020 med start efter uge 42, forløbet afsluttes marts 2021.

Der føres protokol og udstedes kursusbevis efter endt kursus.

Undervisningssted

En skole med egnede lokaler i Aabenraa Kommune.

Forslag til struktur

Undervisningsdag:
Mandag kl. 9.00 – 15.00

Datoer:
3/8, 31/8, 28/9, 2/11, 30/11

Uger:
32, 36, 40, 45 og 49

Forslag til emner og temaer der vil blive behandlet i forløbet
  • Valgfaget på 7.-9- klassetrin, herunder den kommende prøve i valgfaget.
  • Håndværk og teknikområder i såvel hårde som bløde materialer.
  • Materialelære i tilknytning til hårde og bløde materialer
  • Pædagogisk- didaktisk teori i relation til faget.
  • Værktøjer og metoder til designprocessen i faget.
  • Kreative, innovative og entreprenante tilgange til læring i faget.
  • Eksemplariske forløb, der indranger såvel bløde som hårde materialer og de tilhørende teknik- og håndværksområder.
Pris

5750 kr. pr deltager ekskl. moms

Mulighed for tilkøb

Det er muligt at tilkøbe forberedende kursusforløb til kompetencemålsprøven i håndværk og design.
Forløbet vil bestå af 10 kursustimer + afvikling af kompetencemålsprøven.
Pris pr. deltager 6500 kr. ved minimum 5 deltagere.
Det skal forventes, at der lægges studietid til forberedelse til kompetencemålsprøven udover kursustimerne.