Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Case: Lærer

Casens titel: Danskundervisning i 5. klasse og interkulturelle aspekter

Professionsbacheloruddannelser involveret i casen

Læreruddannelsen

Casens titel

Danskundervisning i 5. klasse og interkulturelle aspekter

Resumé af casen 

Betül går i 5. klasse i en stor provinsby. Hendes familie har tyrkisk baggrund.  

I danskundervisningen har de fokus på litteraturarbejde. Hun reagerer med modstand mod undervisningen.

Beskrivelse af casen

Baggrund 
I 5.b på en skole i en stor provinsby har lærerne i klassen jævnligt teammøder, hvor de bl.a. drøfter, hvordan eleverne i klassen trives, og hvordan de generelt klarer sig i de forskellige fag. Klassens dansklærer Birgitte har særligt fokus på en gruppe på fire elever, som hun er bekymret for danskfagligt. Alle fire elever har været meget aktive og optagede af danskundervisningen ind til 5. klasse, men fra 5. klasse er der en tendens til, at eleverne i denne gruppe begynder at falde fra i timerne og være ukoncentrerede i løsningen af opgaver. Birgitte drøfter med de andre lærere i teamet, hvad årsagen kan være til, at eleverne ikke deltager på samme måde som før. 

Betül er en af de elever, som ifølge Birgitte klarer sig mindre godt i danskfaget i 5. klasse, end hun gjorde tidligere. Klassens matematiklærer Marie, oplever derimod, at det går fint med Betül i hendes timer, hvor Betül deltager nogenlunde aktivt i undervisningen og får lavet sine lektier hjemme. 

Birgitte udtrykker bekymring for, om Betül måske er utryg ved at deltage i klassens faglige samtaler i dansktimerne.

Situation
Klassen har dansk, og Birgitte har tilrettelagt et forløb med udgangspunkt i robinsonader. Birgitte indleder forløbet med at fortælle om romanen Robinson Crusoe fra 1719, og hun læser op fra centrale passager i romanen. Birgitte gennemgår også de mest elementære genretræk, der kendetegner robinsonaden, som f.eks. den tredelte komposition (hjemme, ude, hjem), at den ofte er skrevet i dagbogsform med en jeg-fortæller, og at den har et dannelsessigte, hvor det handler om at klare sig ved egen hjælp. 

Birgitte fortæller om flere eksempler på robinsonader. Herefter skal eleverne selv læse et kort udsnit fra Robinson Crusoe, som Birgitte har udvalgt til dem. Når de har læst tekstuddraget fra romanen, skal de tegne og beskrive den første dag på en øde ø. 

Eleverne begynder at skrive hver især i deres hæfter. Birgitte går rundt blandt eleverne og hjælper dem med skriveprocessen.

Betül tager efter kort tid sin mobil frem og begynder at sms’e. Birgitte kommer hen til bordet og beder om at få Betüls mobil og spørger, hvor langt hun er kommet med opgaven. Betül svarer, at hun er færdig med den, og at hun vil have sin mobil tilbage, fordi man gerne må lave noget på mobilen, når man har færdiggjort opgaven. 

Birgitte beder Betül om at fremvise sin færdige opgave. Betül svarer ved at sige: ”Du tror ikke på mig og er altid efter mig, du spørger aldrig de danske piger, om de har gjort deres arbejde. De sms’er lige så meget som mig”. 

Birgitte svarer, at det handler om at lave opgaverne og ikke om, hvorvidt man er fra Danmark eller Tyrkiet. Betül siger, at hun ikke kan finde opgaven, rejser sig brat op og forlader klasselokalet. 

Lidt efter kommer Marie tilbage sammen med Betül. Marie fortæller, at hun har fundet Betül på gangen. 

Pensummateriale

 • Lagermann, L. C. (2015): Etnicitet, skoleliv og læring. In: UP nr. 4. 2015.
 • Larsen, Maria Neumann (2015): Alle forældre er en ressource for deres børn. IN: UP nr. 4, 2015.
 • En skole i forvandling – når sproget er med i alle fag. UP nr. 4, 2015.
 • "Kulturpsykologi" I: "Anvendt psykologi", s. 338-351.

Casens faglige områder 

 • Kulturmøde i skolen
 • Udviklingspsykologi; herunder identitetsdannelse og personlighed 
 • Fagdidaktik i danskfaget
 • Flersprogsdidaktik

Faglige ansvarlige for casen

Christina Jørgensen, lektor i læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.
Fie Høyrup, lektor i læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.
Maj Borggaard Hansen, lektor i pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Programansvarlig

Esbjerg:
Torben Antonsen
toan@ucsyd.dk

Haderslev:
Ulla Fonager Weihe
ufwe@ucsyd.dk

Casen som PDF

Hent casen som PDF her.

Bliv klogere på læreren

Hvad laver en lærer egentlig? Og hvordan bliver man lærer?
På UC SYD kan du læse til lærer i Esbjerg, Haderslev og online.

Lyst til mere information?

Ung mand sidder foran computeren

Dit uddannelsesvalg

Bliv klogere på dit studievalg.

Det kan være svært at vælge uddannelse. Vi hjælper dig derfor gerne med at blive klogere på dit valg.
Foto af Campus Aabenraa

Dit uddannelsesvalg

Vores studiebyer

UC SYD's uddannelser ligger i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa. Læs mere om livet på campus, i byerne og på studierne.
Studerende på UC SYD

Dit uddannelsesvalg

Kom og besøg os

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
To unge piger prøver at være studerende for en dag på UC SYD

Dit uddannelsesvalg

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.
Ordblind lærerstuderende på UC SYD

Dit uddannelsesvalg

Dine muligheder for studiestøtte

Har du nogle udfordringer, der gør dig i tvivl, om du kan tage en uddannelse? Så bliv klogere på dine muligheder for studiestøtte.
Studerende står og kigger på noget sammen

Dit uddannelsesvalg

Sådan finder du en uddannelse, der passer til dig.

Her kan du finde en uddannelse, der passer til dig. Vi giver dig mange forskellige uddannelser at vælge imellem.