Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Case: Lærer

Casens titel: Danskundervisning i 5. klasse og interkulturelle aspekter

Casens titel

Danskundervisning i 5. klasse og interkulturelle aspekter

Resumé af casen 

Betül går i 5. klasse i en stor provinsby. Hendes familie har tyrkisk baggrund.  

I danskundervisningen har de fokus på litteraturarbejde. Hun reagerer med modstand mod undervisningen.

Beskrivelse af casen

Baggrund 
I 5.b på en skole i en stor provinsby har lærerne i klassen jævnligt teammøder, hvor de bl.a. drøfter, hvordan eleverne i klassen trives, og hvordan de generelt klarer sig i de forskellige fag.

Klassens dansklærer Birgitte har særligt fokus på en gruppe på fire elever, som hun er bekymret for danskfagligt. Alle fire elever har været meget aktive og optagede af danskundervisningen ind til 5. klasse, men fra 5. klasse er der en tendens til, at eleverne i denne gruppe begynder at falde fra i timerne og være ukoncentrerede i løsningen af opgaver. Birgitte drøfter med de andre lærere i teamet, hvad årsagen kan være til, at eleverne ikke deltager på samme måde som før. 

Betül er en af de elever, som ifølge Birgitte klarer sig mindre godt i danskfaget i 5. klasse, end hun gjorde tidligere. Klassens matematiklærer Marie, oplever derimod, at det går fint med Betül i hendes timer, hvor Betül deltager nogenlunde aktivt i undervisningen og får lavet sine lektier hjemme. 

Birgitte udtrykker bekymring for, om Betül måske er utryg ved at deltage i klassens faglige samtaler i dansktimerne.

Situation
Klassen har dansk, og Birgitte har tilrettelagt et forløb med udgangspunkt i robinsonader.

Birgitte indleder forløbet med at fortælle om romanen Robinson Crusoe fra 1719, og hun læser op fra centrale passager i romanen. Birgitte gennemgår også de mest elementære genretræk, der kendetegner robinsonaden, som f.eks. den tredelte komposition (hjemme, ude, hjem), at den ofte er skrevet i dagbogsform med en jeg-fortæller, og at den har et dannelsessigte, hvor det handler om at klare sig ved egen hjælp. 

Birgitte fortæller om flere eksempler på robinsonader. Herefter skal eleverne selv læse et kort udsnit fra Robinson Crusoe, som Birgitte har udvalgt til dem. Når de har læst tekstuddraget fra romanen, skal de tegne og beskrive den første dag på en øde ø. 

Eleverne begynder at skrive hver især i deres hæfter. Birgitte går rundt blandt eleverne og hjælper dem med skriveprocessen.

Betül tager efter kort tid sin mobil frem og begynder at sms’e. Birgitte kommer hen til bordet og beder om at få Betüls mobil og spørger, hvor langt hun er kommet med opgaven. Betül svarer, at hun er færdig med den, og at hun vil have sin mobil tilbage, fordi man gerne må lave noget på mobilen, når man har færdiggjort opgaven. 

Birgitte beder Betül om at fremvise sin færdige opgave. Betül svarer ved at sige: ”Du tror ikke på mig og er altid efter mig, du spørger aldrig de danske piger, om de har gjort deres arbejde. De sms’er lige så meget som mig”. 

Birgitte svarer, at det handler om at lave opgaverne og ikke om, hvorvidt man er fra Danmark eller Tyrkiet. Betül siger, at hun ikke kan finde opgaven, rejser sig brat op og forlader klasselokalet. 

Lidt efter kommer Marie tilbage sammen med Betül. Marie fortæller, at hun har fundet Betül på gangen. 

Casens faglige områder 

 • Kulturmøde i skolen
 • Udviklingspsykologi; herunder identitetsdannelse og personlighed 
 • Fagdidaktik i danskfaget
 • Flersprogsdidaktik

Casen som PDF

Hent casen som PDF her.

Bliv klogere på læreren

Hvad laver en lærer egentlig? Og hvordan bliver man lærer?
På UC SYD kan du læse til lærer i Esbjerg, Haderslev og online.