Gå til hovedindhold

Den rehabiliterende tilgang - Aabenraa Kommune

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed og psykiatri

Tilmeld

Lær at arbejde med målrettet hverdagsrehabilitering for borgeren samt forstå og anvende individuelle rehabiliteringsplaner 

Alle borgere vil gerne trives og have en hverdag, men manglende ressourcer kan gøre det svært. På dette kursus lærer du at genopbygge borgerens hverdag ved at identificere ressourcer, omsætte deres mål til handling og indgå i samarbejde med relevante partnere. 

For at give borgere mulighed for at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet skal du lære at arbejde med centrale værdier og metoder i rehabiliteringen. Derved medvirker du til at fremme borgerens selvstændige og meningsfulde liv ved at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Sundhedsfremme kræver derudover en analyserende tilgang, hvor du identificerer borgernes individuelle ressourcer og skaber et hverdagsliv og en følelse af sammenhæng. Du vil også lære at involvere borgerne selv og dermed skabe øget motivation og trivsel. 

Som en del af samarbejdet mellem UC SYD og SOSU Syd tilbydes du, som en del af afdeling Social og Omsorg i Aabenraa Kommune, et tværgående kompetenceudviklingsforløb, der giver mulighed for at implementere den rehabiliterende og motiverende tilgang i din daglige praksis.  

Det får du indsigt i på dette kursus:  

 • Lær om kerneopgaven i Social og Omsorg i Aabenraa Kommune. 
 • Bliv bedre til at forstå borgerperspektivet i den rehabiliterende tilgang. 
 • Hvordan du indgår bedst muligt i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde. 

Kurset udbydes som et af vores Kurser i sundhed og psykiatri. 

Hvem henvender modulet sig til?  

Dig, som arbejder med sundhedsområdet i Aabenraa Kommune, og skal anvende den rehabiliterende tilgang i din daglige praksis. 

Adgangskrav 

For at følge modulet skal du have en mellemlang videregående uddannelse (MVU). 

Det står der om kurset 

Læringsmål 

Det er målet, at kursisten gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Viden 

 • tilegner sig viden om borgerperspektiv og -involvering i relation til rehabilitering. 
 • tilegner sig viden om og forståelse af Aabenraa Kommunes udvalgte metoder, modeller og strategier i relation til rehabilitering. 
 • tilegner sig viden om og forståelse for at anvende den motiverende tilgang i rehabilitering. 
 • tilegner sig forståelse for mestring som en sundhedsfremmende tilgang og et analyseredskab til at identificere den enkelte borgers ressourcer, med henblik på at kunne støtte og styrke for at mestre hverdagsliv og følelse af sammenhæng. 

Færdigheder 

 • kan anvende viden om og reflektere over borgerens perspektiv og hverdagssituation.  
 • kan analysere rehabiliteringsprocesser og definere egne opgaver i disse i et tværfagligt perspektiv. 
 • kan inddrage borgerens personlige motivation for en tilfredsstillende hverdag som drivkraft for borgerens lyst og vilje til en aktiv hverdag. 
 • kan omsætte borgerens konkrete mål til praktisk handling og inddrage relevante tværfaglige samarbejdspartnere. 

Kompetencer 

 • kan indgå i samarbejde med borgeren omkring rehabiliteringsindsatser. 
 • kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med henblik på at genopbygge borgerens hverdag. 
 • kan afdække og understøtte ønskede livsstilsændringer for borgeren. 
 • kan initiere og understøtte et ligeværdigt og målrettet samarbejde mellem borger, pårørende og professionelle.