Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

SøgSmart

Projekt SøgSmart  (august 2019 – juni 2021)

Projekt SøgSmart

– en metode til at styrke elevernes kildekritiske kompetence

SøgSmart www.SøgSmart.dk er et nyt digitalt redskab, som stilladserer eleverne i deres proces med at blive kildekritisk kompetente.

SøgSmart fører eleverne igennem de væsentligste områder i forbindelse med at skulle finde svar på problemstillinger. Bl.a.

 • finde en relevant problemstilling,
 • skærpe sine søgespørgsmål,
 • blive guidet igennem de forskellige steder, man kan finde viden,
 • at vurdere fundne kilders troværdighed og relevans til undersøgelsen.
Søgsmart - før I søger

Formålet med dette projekt er at fremme udrulningen og anvendelsen af SøgSmart direkte ind i elevernes undervisning, men også ud fra konkrete praksiserfaringer at videreudvikle SøgSmart.

Derfor tilbyder CFU UCSYD særlig tilrettelagte elevforløb med SøgSmart, med deltagelse af CFU’s pædagogiske konsulenter til de skoler, som er tilmeldt projektet.

 

Konkret tilbyder vi særligt tilrettelagte forløb i:

 • SøgSmart generelt (eks.vis 6.kl)
 • SøgSmart i kulturfagene (udskoling)
 • SøgSmart og projektopgaven
 • SøgSmart og Prøven i historie, kristendomskundskab og samfundsfag

I praksis vil det typisk indebære ca. 1½ - 2 timers undervisning ude på skolen.

Mere dybdegående information omkring SøgSmarts anvendelsesmuligheder kan ses på dette link: http://søgsmart.dk/#/info?view=guide

Forudsætningen for at man som skole kan deltage i projektet er at mindst en lærer har deltaget i et SøgSmart kursus:

På kurset lærer man dels at navigere i SøgSmart og anvende dets funktioner men også at integrere det ind i undervisningen i forhold til kildekritisk kompetence. Endelig får man også her kendskab til hvordan elevforløb i SøgSmart kan anvendes.

Søgsmart - mens I søger

Projektet løber i perioden aug. 2019 – jun. 2021. Der søges et begrænset antal skoler inden for vores dækningsområde til at være med i projektet. De konkrete tidspunkter for elevforløb med konsulentdeltagelse aftales individuelt med den enkelte skole under hensyntagen til skolens og CFU’s planlægning. Som udgangspunkt kan hver skole kun forvente et besøg af konsulenter.

Efter hvert elevforløb evalueres meget kort gennem et spørgeskema. Projektet slutevalueres af CFU UCSYD.

 

Kontaktoplysninger og ansvarlige for projektet

Praktiske oplysninger og tilmelding til projektet:

 • Kursussekretær Pernille Viuff:  psvi@ucsyd.dk  |  7266 3312

Undervisningsrelaterede spørgsmål i forhold til projektet: