Gå til hovedindhold

Temadag om transfer - uddannelse der forandrer praksis

Hvordan sikrer vi, at nye kompetencer kommer i spil i praksis?

Type: Kursus

Uddannelse: Konferencer inden for socialområdet

Tilmeld

Velfærdsprofessionerne er flittige til at tage videreuddannelse, men hvordan sikrer vi, at de nye kompetencer kommer i spil og udvikler og forandrer praksis?

Mød Bjarne Wahlgren og kolleger fra praksis, som sætter spot på denne problemstilling.

Praktiske informationer

Sted: Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Tid: Tirsdag d. 30. oktober kl. 8.30 – 13.00

Pris: 1.200 kr

Tilmeldingsfrist: Senest mandag d. 1. oktober 2018

Program

8.30-9.00: Morgenmad.

9.00-10.00: Oplæg ved Bjarne Wahlgren, professor i voksenpædagogik ved DPU, Aarhus Universitet:

  • ”Der er forskel på, om man tilegner sig viden, om man kan anvende denne viden, og om man faktisk anvender denne viden i praksis. Såvel dagligdags erfaringer som forskning peger på, at denne forskel kan være stor.  Forskning i transfer peger på denne forskel og på en række forhold, som kan bidrage til, at man faktisk anvender det, man lærer. ”

I oplægget præsenteres denne forskningsbaserede viden om transfer i forhold til en konkret praksis.

10.00-10.15: Pause

10.15-11.45: Workshops
Du kan vælge mellem fire workshops. Hver workshop repræsenterer en profession:

  • Det pædagogiske område
  • Det sociale område
  • Det sundhedsfaglige område
  • Beskæftigelsesområdet

Ledere og medarbejdere fra de fire områder vil ud fra egne erfaringer i praksis stille skarpt på følgende spørgsmål:

  • Hvad blev iværksat for at skabe transfer?
  • Hvad lykkedes tilfredsstillende?
  • Hvilke tiltag lykkedes ikke helt efter hensigten?
  • Anbefalinger til fremtidige uddannelsesforløb 

Hver workshop bliver præsenteret på dagen, hvorefter du vælger din deltagelse.

11.45-12.15: Debat og opsamling af fokusområder

12.45-13.00: Let frokost.