Gå til hovedindhold

Turnusakkreditering: Diplom i psykiatri

Bilag

Bilag 0.1 Instruks for Spor C

Bilag 0.2 Bekendtgørelse

Bilag 0.3 National studieordning

Bilag 0.4.1 Handleplan for ledelsesniveau 2, 2015

Bilag 0.4.2 Handleplan for ledelsesniveau 2, 2016

Bilag 0.5.1 Instruks for Spor B

Bilag 0.5.2 Instruks for Spor G

Bilag 0.5.3 Instruks for Spor A

Bilag 0.5.4 Instruks for Spor F

Bilag 0.6 Governance for kvalitetssikringssystem

Bilag 0.7 Udviklingskontrakten

Bilag 1.2.1 Elektronisk evaluering af afgangsprojekt

Bilag 1.2.2 Mundtlige evaluering SDPDDEP afgangsmodul 2017

Bilag 1.3.1 Kvalitetsrapport Teori og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelse 02.03.2017

Bilag 1.3.1.1 Dagsorden for møde i uddannelsesudvalg på sygeplejerskeuddannelsen 26.04.17 (aflyst)

Bilag 1.3.1.2 Referat af uddannelsesudvalgsmøde den 10. maj 2017

Bilag 1.3.1.3 Referat af uddannelsesudvalgsmøde ergoterapeut uddannelsen 16.12.16

Bilag 1.3.1.4 Referat sundhed og ernæring udd. udv. mødet den 28.02.2017

Bilag 1.3.2.1 Referat LIP styregruppemøde den 30. aug. 2017

Bilag 1.3.2.2 Dagsorden for første styregruppemøde 6. november 2017

Bilag 1.3.2.3 Referat Syd Kommuner aftagerfelt 24.03.17

Bilag 1.3.2.4 Referat Det regionale uddannelsesråd 10.10.2017

Bilag 1.4.1 Referat SD inspirationsmøde 13.05.17

Bilag 2.2.1 Skema A spor B psykiatri 2016

Bilag 2.2.2 Skema A spor F psykiatri 2016

Bilag 2.2.3 Skema A spor I psykiatri 2016

Bilag 2.2.4 Skema B-spor B-videreuddannelsen-2017

Bilag 2.2.5 Skema B-spor F-videreuddannelsen-2017

Bilag 2.2.6 Skema B-spor I-videreuddannelsen-2017

Bilag 2.4.1 Kvartalsrapport første kvartal 2017

Bilag 2.4.2 Kvartalsrapport anden kvartal 2017

Bilag 2.4.3 Kvartalsrapport retteblad til anden kvartalsrapport 2017

Bilag 2.4.4 Handleplan oktober 2017 – Videreuddannelsen

Bilag 2.4.5 Uddannelsesberetning 2016 videreuddannelsen

Bilag 2.4.6 Skema C-evu-16-17

Bilag 4.2.1 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB foråret 2016

Bilag 4.2.2 Opmærksomhedspunkter til WED foråret 2016

Bilag 4.2.3 Elektronisk evaluering WEB foråret 2016

Bilag 5.2.1 Spørgeskema modul

Bilag 5.2.2 Spørgeskema afgangsstuderende

Bilag 5.5.1 FCM’s handleplan 2015/2016

Bilag 5.5.2 Eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til studerende

Bilag 5.5.3 Eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til ansatte

Bilag 5.5.4 Redegørelse for spor G