Gå til hovedindhold

Turnusakkreditering: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Bilag

0.1 Instruks for spor C
0.2 Bekendtgørelse
0.3 National studieordning
0.4.1 Handleplan for ledelsesniveau 2, 2018
0.5.1 Instruks for Spor B
0.5.2 Instruks for Spor G
0.5.3 Instruks for Spor A
0.5.4 Instruks for Spor F
0.6 Governance for kvalitetssikringssystem
0.7 Udviklingskontrakt 2015-17
1.1.1 Ansøgningsskemaer til 1. modul af akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenunderviserundervisning
1.3.1.1 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde 22.06.2017
1.3.1.2 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde 22.03.2017
1.3.2.1 Referat fra møde 20.04.2017
1.3.2.2 Afsluttende styregruppemøde 07.03.2018
1.3.2.3 Referat fra evalueringsmøde med produktionsskole 23.03.2018
1.4.1 Modulplanen for ”Underviserrollen under forandring”
1.4.2 Uddannelsesplan med portfolie
2.1.1 Dagsorden undervisermøde 02.06.2017
2.1.2 Referat af undervisermøde 08.12.2017
2.2.1 Skema A spor B
2.2.2 Skema A spor F
2.2.3 Skema B spor B
2.2.4 Skema B spor F
2.2.5 Skema B spor I
2.4.1 Kvalitetsrapport 2017
2.4.2 Uddannelsesberetningen 2017
2.8.1 Interne undervisere på akademi-uddannelsen
2.8.2 Kompetenceprofiler på eksterne underviser
4.2.1 Kvalitetssikringsrapport Modulplan
4.2.2 Elektronisk evaluering 2017
4.2.3 Holdrapport EH22-17502
4.2.4 Holdrapport EH22-17504
5.2.1 Evalueringsskema til afgangseksamen
5.2.2 Spørgeskema til modulevaluering
5.5.1 FCM’s handleplan 2015/2016
5.5.2 Eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til studerende
5.5.3 Eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til ansatte
5.5.4 Redegørelses for spor G