Gå til hovedindhold

Turnusakkreditering: Ergoterapeutuddannelsen

Bilag

0.1     Instruks for spor C_rev. 101017
0.4.1     Handleplan Ergoterapeutuddannelsen 2018
0.4.2     Handleplan Institut for SUND 2018
0.4.2a     Status august HP Institut for SUND 2018
0.5.1     Instruks for spor B_rev. 210918
0.5.2     Instruks for spor D_rev. 170817
0.5.3     Instruks for spor E_rev. 301015
0.5.4     Instruks for spor G_rev. april2018
0.6     Governance for kvalitetssikringssystem_rev. 011015
1.1.1     Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse januar 2017
1.1.2     Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse juni 2017
1.1.3     DSA Nøgletal – Ergoterapeut
1.1.4     Referat fra 2. kvartalsmøde 2017
1.1.5     Referat fra 2. kvartalsmøde 2018
1.2.1     Uddannelsesberetning 2017
1.4.1     Dagsorden samarbejdsdage Ergoterapeutuddannelsen august 2018
1.4a.1     Referat møde i UU ergoterapeutuddannelsen 30. november 2017
1.4a.2     Referat UU møde 14. marts 2018
1.4a.3     1.4a.3 UU_temamøde 250918_program pr. 16. august 2018
1.4b.1     Dagsorden samarbejdsmøde 27. februar 2018
1.4b.2     Dagsorden møde med praktikbærende ledere 2017
1.4c.1     Ledernetværkets møde med seniorforsker indenfor velfærdsteknologi
1.4c.2     Ledernetværkets møde med leder af kandidatuddannelsen i ergoterapi 
2.1.1    Status- og udviklingsplan, del I, spor F 
2.3.1     Opgavebeskrivelse for semesteransvarlig 13.03.18    
2.4.1     Status- og udviklingsplan, del II, spor F
2.4.2     Spor_A_instruks_250418
2.5.1     Kompetenceudviklingsstrategi
2.6.1     Dansk projektbeskrivelse InForCare 230317
2.6.2     Projektbeskrivelse. Mænds sundhed. December 2016
2.8.1     Skema vedr. undervisernes uddannelsesbaggrund og niveau
2.11.1     Kommissorium for de 9 monofaglige følgegrupper 30 juni 2016
2.11.2     Kommissorium for styregruppe InForCare 2018 – 2020
2.12.1     Projektbeskrivelse-pixi-udgave FAM på tværs
3.1.1     Studieordning_ERGO_opdateret 29082018
3.1.2     Bek nr 501 af 30.05.2016 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi
3.1.2a     BEK nr 884 af 24.06.2018 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannel-sen til professionsbachelor i ergoterapi
3.2.1     Bekendtgørelse om adgang_BEK nr 1495 af 11.12.2017
3.3.1     Tutorbrev 2018
3.3.2     Studievejleder- funktionsbeskrivelse
4.1.1     Årlig kvalitetsrapport 2017 Ergoterapeutuddannelsen
4.1.2     Tredje kvartalsrapport 2017
4.2.1     Ergoterapeutuddannelsen 1. kvartalsrapport 2017
4.2.2     Referat fra 3. kvartalsmøde 2017
4.2b.1     Årlig kvalitetsrapport 2016 Ergoterapeutuddannelsen
4.2b.2     Årlig kvalitetsrapport 2018 Ergoterapeutuddannelsen
4.2d.1     Handleplan for fastholdelse og trivsel ergo 2018
4.3.1     Kvalitetssikringsrapport for 1. semester ET45
4.3.2     Kvalitetssikringsrapport for 3. semester ET44
4.5.1     Internationale muligheder
4.6.1     semesterbeskrivelse 4. semester
5.2.1     Evalueringsrapport praktik
5.5.1     Referat udbudsniveau 2017_18 vedr. kravområderne 1 og 5
5.5.2     eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til studerende
5.5.3     eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til ansatte
5.6.1     Samarbejdsaftale praktik (klinisk uddannelse) Ergoterapeutuddannelsen
5.6.2     Spor_D_instruks_170817_udfyldt
5.7.1     Learning agreement skabelon
5.7.2     Evaluering udlandspraktik