Gå til hovedindhold

Turnusakkreditering: Ernæring og sundhed

Bilag

0.1 Instruks for spor C

0.4.1 Handleplan for ledelsesniveau 2, 2017

0.4.2 Handleplan for ledelsesniveau 3, 2017

0.5.1 Instruks for spor B

0.5.2 Instruks for spor D

0.5.3 Instruks for spor E

0.5.4 Instruks for spor G

0.6 Governance for kvalitetssikringssystem

1.1.1 Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse, Januar 2017

1.1.2 ES beskæftigelsesundersøgelse 2014

1.1.3 ES beskæftigelsesundersøgelse 2016

1.1.4 ES beskæftigelsesundersøgelse 2018

1.1.5 Referat fra 2. kvartalsmøde 2017

1.2.1 Uddannelsesberetning 2017

1.2.2 CV og LinkedIn

1.4.1 Program praktikkonference 29.05.18

1.4.2 Dagsorden møde sygehus Sønderjylland

1.4a.1 Uddannelsesudvalgsmøde dagsorden 28.02.17

1.4a.2 Uddannelsesudvalgsmøde referat 28.02.17

1.4a.3 Uddannelsesudvalg Program temamøde med bestyrelsen 2017

1.4a.4 Uddannelsesudvalg referat Temamøde 2017

1.4b.1 Referat møde OUH 19.04.17

1.4b.2 Eksempel på kontakt mellem praktikkoordinator og praktiksted/praktikanter

1.4c.1 Sammenskriv åbent praktikspørgsmål digitalt aftagerpanel ES 2016

1.4c.2 Indbydelse alumne 2018

1.4c.3 Invitation til innovationsmesse

1.4c.4 Temadag om ernæringsterapi for studerende

1.4d.1 Referat uddannelsesudvalgsmøde 23. maj 2016

2.1.1 Skema A, spor F Videngrundlag

2.3.1 Funktionsbeskrivelse semesteransvarlig ES 2018

2.4.1 Skema B, spor F

2.4.2 Instruks for spor A

2.5.1 Kompetenceudviklingsstrategi

2.6.1 SDU overordnet plan

2.6.2 Foreløbig projektbeskrivelse mænds sundhed

2.7.1 Worklab 2018

2.7.2 Projektbeskrivelse - Sundhedsformidleruddannelse

2.8.1 Skema vedr. undervisernes uddannelsesbaggrund og niveau

2.11.1 Notat vedr. monitorering af studieordning 2016 på PB i Ernæring og Sundhed

2.11.2 Projektbeskrivelse SundIværk

2.12.1 Brugerundersøgelse

2.12.2 Program faglige org uge 43 2017

3.1.1 Studieordning

3.3.1 Tutorbrev 2017 

3.3.2 Mentorbeskrivelse

3.3.3 Studievejleder- funktionsbeskrivelse

3.3.4 Individuel studiesamtale

3.3.5 Handleplan for fastholdelse og trivsel

3.3.6 Studieteknik/klasserumskultur

4.1.1 Kvalitetsrapport 2017

4.1.2 3. Kvartalsrapport 2017

4.2.2 Referat fra 3. kvartalsmøde 2017

4.3.1 Kvalitetssikringsrapport ES 1.sem ES17

4.3.2 Semesterplan 1. semester 2017 - 2018

4.3.3 Undervisningsplan 1. semester sundhedsfremme og forebyggelse

4.3.4 Kvalitetssikringsrapport for 3. semester ES16

4.3.5 Semesterplan 3. semester SD2017-18

4.3.6 Undervisningsplan 3. semester SD ernæring samt diætetik, kostplanlægning og vurdering

4.5.1 Procedure_studentermobilitet_uden_for_Erasmus_

4.5.2 Aftale projekts abroad

4.5.3 Beskrivelse af merit for 1 semester gennemført i udlandet 

4.5.4 Evaluering af udenlandsophold

4.6.1 Praktikvejledning 3. semester

4.6.2 Undervisningsplan Pædagogik ES16 3. sem 2017

5.2.1 Udfyldt spørgeskema 2. semester ES16

5.2.2 Evaluering KD Sammen om uddannelsesevaluering

5.5.1 Referat Stud_puls udbudsniveau vedrørende kravområderne 1 og 5 2016

5.5.2 Referat Stud_PULS inkl. Handleplan 2016  

5.6.1 Praktikvejledning 5. semester SD SF

5.6.2 Bilag 1 5 semester SD SF praktik_ centrale indhold_laeringsudbytte

5.6.3 Bilag 2_ 5. semester Praktikkontrakt SD SF

5.6.4 Bilag 3_individuel studieplan 5. semester praktik SD SF eksempel på udfyldt skema

5.6.5 Bilag 3A_Vejledningsforloeb_ dokumentation 5. semester praktik SD SF eks på udfyldt skema

5.6.6 Bilag 4_Praktikevaluering 5. semester praktik SD SF eksempel på udfyldt skema

5.6.7 Bilag 5_5 sem_praktikevaluering 5. semesterpraktik SD SF

5.6.8 Praktikfremlæggelse. ES15 SD_SF 5.sem.

5.6.9 Instruks D kvalitetssikring praktik udfyldt

5.6.10 Eksempel på Modul 12 praktikevaluering ES14 SFF 2017