Gå til hovedindhold

Turnusakkreditering: Jordemoderuddannelsen

Bilagsoversigt

0.1 Instruks for spor C 
0.4.1 Handleplan for ledelsesniveau 2, 2018
0.4.2 Handleplan for ledelsesniveau 3, 2018
0.5.1 Instruks for spor B
0.5.2 Instruks for spor D 
0.5.3 Instruks for spor E
0.5.4 Instruks for spor G
0.6 Governance for kvalitetssikringssystem
1.1.1 Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse, 2018
1.1.2 Referat fra 2. kvartalsmøde, 2018
1.2.1 Uddannelsesberetning, 2017
1.3.1 DSA nøgletal jordemoder aug. 2018
1.4.1 Dagsorden Ledernetværket 21.02.2018
1.4.2 Dagsorden Ledernetværket 30.10.2018
1.4a.1 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde d. 21.03.2018
1.4a.2 Bilag til mødet d. 21.03.2018 Studenterinitieret trivsels- og kvalitetsundersøgelse 2017
1.4a.3 Bilag til mødet d. 21.03.2018 En god og sikker start på livet. Sundheds- og ældreministeriet
1.4a.4 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde d. 25.09.2018
1.4a.5. Referat fra møde ml. bestyrelse og uddannelsesudvalgene d. 25.09.2018
1.4b.1 Referat fra teori-klinikmøde d. 15. og 16. november 2017
1.4b.2 Referat fra teori-klinikmøde d. 12. og 13. marts 2018
1.4b.3 Teori-kliniksamarbejde Jordemoderuddannelsen i Esbjerg og dertil hørende kliniske ud-dannelsessteder 2018
1.4c.1 Dagsorden til Fællesmøde på Severin, aug. 2018
1.4c.2 Program for kursuseftermiddagen om kognitiv livsvejledning v. Chefpsykolog Marianne Schøler, nov. 2017
1.4d.1 Plan for farmakologi 3. semester JM17S (som eksempel)
2.1.1 Instruks for spor F
2.2.1 Status- og udviklingsplan, del I, spor F
2.3.1 Funktionsbeskrivelse for semesteransvarlig
2.3.2 Funktionsbeskrivelse for studiekoordinator
2.4.1 Status- og udviklingsplan, del II, spor F
2.4.2 Status- og udviklingsplan, del III, spor F
2.4.3 Instruks for spor A
2.5.1 Kompetenceudviklingsplan Jord 2015-2017
2.5.2 MUS-skema – et eksempel
2.5.3 Kompetenceaktiviteter Jord 2018
2.8.1 Undervisernes baggrund
2.12.1 Semesterbeskrivelse 7. semester
2.12.2 Retningslinjer og projektbeskrivelse 7. semester
2.12.3 Jordemoderstuderendes deltagelse i forskningsprojekt under NVIE ”At være forældre” forår 2017
3.1.1 Studieordning 2016 Professionsbachelor i jordemoderkundskab UC SYD
3.1.2 BEK nr 700 af 08/06/2016
3.2.1 BEK nr 1495 af 11/12/2017
3.3.1 Intro-brev til nye studerende
3.3.2 Tutoroversigt
3.3.3 Funktionsbeskrivelse for studievejleder
3.3.4 Funktionsbeskrivelse for klinikkoordinator
3.3.5 Fastholdelse Jordemoderuddannelsen
3.3.6 Funktionsbeskrivelse for trivselsmedarbejder
4.1.1 Kvalitetsrapport 2018
4.1.2 3. Kvartalsrapport nov. 2017
4.2.1 1. Kvartalsrapport maj 2018
4.2.2 Referat fra 3. kvartalsmøde 13.11.2018
4.2.3 Retningslinjer for mødepligt, april 2018 med klinisk del
4.2a.1 Frafald 2018 forår Studenterfokus
4.3.1 Kvalitetssikringsrapport Jordemoderuddannelsen 1. semester JM18V forår 2018
4.3.2 Semesterbeskrivelse 1. semester JM18V forår 2018
4.3.3 Kvalitetssikringsrapport Jordemoderuddannelsen 3. semester JM17V forår 2018
4.3.4 Semesterbeskrivelse 3. semester JM17V forår 2018
4.3.5 Kvalitetssikringsrapport Jordemoderuddannelsen 5. semester JM16V forår 2018
4.3.6 Semesterbeskrivelse 5. semester JM16V forår 2018
4.3.7 Eksempel fra Itslearning Jordemoderkundskab JM18S
4.3.8 Eksempel fra Itslearning Farmakologi JM18S
4.4.1 Eksempel på dagsorden til p.møde 11. april 2018
4.4.2 Eksempel på dagsorden til p.møde 2. maj 2018
4.5.1 Program for oplæg fra valgfri periode oktober 2018 JM15S
4.5.2 International Day, Dagsorden nov. 2018
4.6.1 Semesterbeskrivelse for 6. semester JM16V efterår 2018 (klinisk uddannelse)
5.1.1 Gensidig feedback på Hold JM18V, 1. semester 2018
5.1.2 Gensidig feedback på Hold JM17V, 3. semester 2018 
5.2.1 Learning Agreement – Nordplus skabelon
5.2.2 Learning Agreement – Erasmus skabelon
5.2.3 Procedure for studieophold i udlandet i klinisk periode med læringsmål
5.3.1 Årsrapport_2017_international_afdeling
5.5.1 Referat på udbudsniveau vedr. kravområderne 1 og 5. Efterår 2017 og forår 2018.
5.5.2 Eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til studerende
5.5.3 Eksempel på IT-afdelingens spørgeskemaundersøgelse til ansatte
5.5.4 Jordemoder Årlig kvalitetsrapport 2018
5.6.1 Spor D instruks udfyldt nov.2018
5.6.2 Evaluering af kliniske uddannelsesperioder, Jordemoderuddannelsen UC SYD
5.6.3 Praktikevaluering forår 2018
5.6.4 Samarbejdsaftale praktik (klinisk uddannelse) skabelon
5.7.1 Evaluering af udlandsophold UC SYD