Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Engelsk og digital markedskommunikation

Læs engelsk og digital markedskommunikation

Gør digital marketing og sprog til din karriere
01

Læs engelsk og digital markedskommunikation

Tænder du på sociale medier? Er du vild med sprog? Og kunne du tænke dig at kommunikere og markedsføre hver dag, når du står op? Så skal du læse engelsk og digital markedskommunikation. 

Apps og algoritmer sætter dagsordenen i de store virksomheder i dag: Google Analytics tracker forbrugerens adfærd, og Facebook-annoncen trækker trafik til websitet. Skal det være dig, der hjælper virksomhederne med at tage det næste skridt? At koble deres brand og markedsføring med de seneste digitale tendenser?

Engelsk og digital markedskommunikation giver dig viden om it, sociale medier, kommunikation og markedsføring og sprogfærdigheder i engelsk. Det giver dig mulighed for at arbejde i virksomheder med et internationalt fokus.

Fakta om engelsk og digital markedskommunikation

Engelsk og digital markedskommunikation

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. år : Ca. 40
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav

Uddannelsen rummer alt det, jeg brænder for: Kommunikation, sprog og marketing! Og jeg har altid gerne villet noget med marketing, som samtidig var kreativt.

Søs

Studerende på engelsk og digital markedskommunikation

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

BEMÆRK, at engelsk og digital markedskommunikation hedder erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, når du skal finde uddannelsen på optagelse.dk. 

Studiestart

Uddannelsen har studiestart til september.

Vigtigt

Uddannelsen har lige skiftet navn. Det nye navn er ikke trådt i kraft endnu på optagelse.dk. Så når du skal søge ind på engelsk og digital markedskommunikation på optagelse.dk, skal du søge ind på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, som er uddannelsens tidligere navn. 

Optag

Uddannelsen optager 65 procent i kvote 1 og 35 procent i kvote 2.

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på engelsk og digital markedskommunikation

For at søge optagelse på engelsk og digital markedskommunikation gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)


Og du skal have bestået engelsk på A-niveau.

Kvote 2: Adgangskrav på engelsk og digital markedskommunikation

For at søge optagelse på engelsk og digital markedskommunikation gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

eller 

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

plus

Du skal have bestået engelsk på A-niveau.

Kvote 1

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Kvote 2: Vurderingskriterier på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier:

 • motiveret ansøgning 
 • dine karakterer fra en gymnasial eksamen
 • ophold i udlandet
 • erhvervserfaring
 • højskoleophold
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsproces

Du finder uddannelsen under sit tidligere navn på optagelse.dk. Så vil du søge ind på engelsk og digital markedskommunikation, skal skal du søge ind på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation. 

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Følg din ansøgning

UC SYD Optagelsesportal er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på vores optagelsesportal. 

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om UC SYD Optagelsesportal.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem UC SYD Optagelsesportal, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads til sommer betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen. 

Det kan f.eks. være fordi, du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven. 

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, vil det først være muligt, at søge optagelse året efter. 

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker. 

Fra og med optagelsen 2019 tilbyder laborantuddannelsen ikke længere betinget optagelse.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager 3,5 år at læse engelsk og digital markedskommunikation. Der er to hovedområder på uddannelsen: Sprog/engelsk og kommunikation/markedsføring. 

De sproglige fag er f.eks. grammatik, udtale og tekstproduktion, hvor du bliver undervist på engelsk. Vi bruger også engelsk i andre fag som visuel kommunikation og marketing.

Kommunikations- og markedsføringsfagene er f.eks. digital markedsføring, visuel kommunikation og webdesign.

Der er syv semestre på uddannelsen. Du kommer i praktik i 17 uger på femte semester, så du får dit fag helt ud i fingrene og prøver dig selv af ude i de virksomheder, du kan få job hos efter studierne.

Internationale muligheder

På engelsk og digital markedskommunikation har du mulighed for at tage på udveksling til udlandet. Du kan eks. tage Erasmus+ på dit sjette semester (inkl. syvende semester, hvis du vælger Double Degree i Kiel). Du kan også taget dit praktikophold på femte semester i udlandet, og derudover tager vi på fjerde semester på studietur til Dublin.

Foto af studerende

Uddannelsen er bred, og det synes jeg virkelig er en kvalitet. Jeg lærer både om marketing, projektledelse, webdesign, sociale medier og kommunikation, og derfor kan jeg selv være med til at forme min karriere senere hen. Uddannelsen er den helt rigtige for mig!

Camilla

Studerende på engelsk og digital markedskommunikation

04

Studieliv

Uddannelsen er en del af UC SYD, Campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt på seks uddannelser. To af dem ligner vores lidt, for de handler om hhv. lyddesign og grafisk kommunikation. På Campus er der gymnastiksal, en håndboldhal, fitnesscenter og svømmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser.

Søs, studerende på Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Uddannelsen kombinerer teorien og det lidt ”tørre” med noget meget kreativt og frit. Vi skal selv lave kampagner til rigtige virksomheder, løse konkrete opgaver og bruge vores teoretiske viden men også vores kreative evner. Det er fedt!

Søs

Studerende på engelsk og digital markedskommunikation

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Kom og besøg os

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Når du har taget din professionsbachelor, er du klar til et job, hvor du bruger dit kendskab til kommunikation, sprog og marketing til at gøre virksomheder stærkere.

Du har værktøjerne til at styrke deres brand, deres markedsføring og deres indtjening. Og dine erhvervssproglige evner gør dig til en oplagt kandidat for virksomheder med et internationalt fokus.

Senere kan du evt. vælge at læse videre. Nogle af vores studerende har f.eks. videreuddannet sig til cand.it. i webkommunikation, cand.it. i oplevelsesdesign eller cand.mag i virksomhedskommunikation.

Mød nogle færdiguddannede

Foto af studerende

Hør om Niklas' job

Niklas bruger PR til at hjælpe flygtninge

Han har læst erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, men Niklas vil hjælpe folk i nød.

Foto af studerende

Hør om Jakobs job

Jakob arbejder med marketing på Malta

To dage efter Jakob dimitterede fra engelsk og digital markedskommunikation, fløj han til Malta, hvor han er ansat i marketingafdelingen hos spillevirksomheden Betsson Group

 

06

Økonomi

Som studerende på englesk og digital markedskommunikation må du påregne udgifter til software og bøger. Der kan også være udgifter forbundet med studieture og ekskursioner.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

SU-vejledning

Har du spørgsmål til din SU-ansøgning, kan du ringe eller skrive til en af vores SU-vejledere.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 ½ og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål om uddannelsen?

Har du spørgsmål om selve uddannelsen- såsom dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejleder:

Max Ipsen
Studievejleder
E: mips@ucsyd.dk
T: +45 72 66 50 54

Tager Max ikke telefonen, kan det skyldes, at han er i gang med at undervise vores studerende eller vejlede andre. Send ham i stedet for en mail. Så vender han tilbage til dig hurtigst muligt.

Andre kigger også på

Administrationsbachelorstuderende

Samfund

Bliv administrationsbachelor

Læs i Esbjerg og Haderslev.
Studerende på grafisk kommunikation

Kommunikation

Læs grafisk kommunikation

Læs i Haderslev.
Studerende på skatteuddannelsen

Samfund

Bliv professionsbachelor i skat

Læs i Haderslev.