Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Engelsk og digital markedskommunikation udgår i 2020

Optaget til uddannelsen er stillet i bero. Vi optager ikke nye studerende fra 2020.

01

Om engelsk og digital markedskommunikation

Vi optager ikke flere studerende på uddannelsen

Fra og med 2020 optager vi ikke længere studerende på uddannelsen engelsk og digital markedskommunikation, da uddannelsen udgår fra UC SYD.

Virksomheder bruger i stigende grad internettet til at kommunikere og markedsføre deres produkter og ydelser. Med uddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation får du eftertragtede kompetencer inden for virksomhedskommunikation og online markedsføring. 

Tag en kommunikationsuddannelse og bliv den, der hjælper virksomheder med at få succes online. Både i deres kommunikation på websites til kunder og samarbejdspartnere og i deres online markedsføring.

Uddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation gør dig ikke kun til den dygtige strateg, der har evnerne til at planlægge og analysere. Du bliver også den dygtige producent, der kan lave målrettet indhold til sociale og online platforme.

Det får du:

 • Viden og kompetencer til at tilrettelægge strategier for markedsføring og virksomhedskommunikation
 • Færdigheder til at igangsætte markedsføringskampagner og kommunikationsindsatser
 • Sprogfærdigheder i engelsk, så du har mulighed for at gøre karriere i internationale virksomheder
 • 1/2 års praktik i en virksomhed, så du har erfaring på dit CV allerede som nyuddannet

Du har mulighed for at forme studiet efter dine interesser, da du skal have en række valgfag på studiet. Valgfagene vil give dig yderligere kompetencer inden for sprog, virksomhedskommunikation og marketing. Når du er færdig kan du søge job, eller du kan vælge at læse videre på en kandidatuddannelse.

Fakta om engelsk og digital markedskommunikation

Engelsk og digital markedskommunikation

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. år : Ca. 40
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav

Uddannelsen rummer alt det, jeg brænder for: Kommunikation, sprog og marketing! Og jeg har altid gerne villet noget med marketing, som samtidig var kreativt.

Søs

Studerende på engelsk og digital markedskommunikation

02

Adgangskrav & optagelse

Vi optager ikke flere studerende på uddannelsen

Fra og med 2020 optager vi ikke længere studerende på uddannelsen engelsk og digital markedskommunikation, da uddannelsen udgår fra UC SYD.

Studiestart

Uddannelsen har studiestart til september.

Vigtigt

Uddannelsen har lige skiftet navn. Det nye navn er ikke trådt i kraft endnu på optagelse.dk. Så når du skal søge ind på engelsk og digital markedskommunikation på optagelse.dk, skal du søge ind på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, som er uddannelsens tidligere navn. 

Optag

Uddannelsen optager 65 procent i kvote 1 og 35 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på engelsk og digital markedskommunikation

For at søge optagelse på engelsk og digital markedskommunikation gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)


Og du skal have bestået engelsk på A-niveau.

Kvote 2: Adgangskrav på engelsk og digital markedskommunikation

For at søge optagelse på engelsk og digital markedskommunikation gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

eller 

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

plus

Du skal have bestået engelsk på A-niveau.

Kvote 1

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Krav til dokumentation i kvote 1

Du skal vedhæfte dokumentation for dit adgangsgrundlag, det vil sige dit eksamensbevis og eventuelle beviser for bestået enkeltfag eller suppleringskurser på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Kvote 2

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Kvote 2: Vurderingskriterier på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier:

 • motiveret ansøgning 
 • dine karakterer fra en gymnasial eksamen
 • ophold i udlandet
 • erhvervserfaring
 • højskoleophold
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for vurderingskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsproces

Du finder uddannelsen under sit tidligere navn på optagelse.dk. Så vil du søge ind på engelsk og digital markedskommunikation, skal skal du søge ind på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation. 

Sådan søger du 

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads til sommer betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, vil det først være muligt at søge optagelse året efter.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager 3,5 år at læse engelsk og digital markedskommunikation. Der er to hovedområder på uddannelsen: Sprog/engelsk og kommunikation/markedsføring. 

De sproglige fag er f.eks. grammatik, udtale og tekstproduktion, hvor du bliver undervist på engelsk. Vi bruger også engelsk i andre fag som visuel kommunikation og marketing.

Kommunikations- og markedsføringsfagene er f.eks. digital markedsføring, visuel kommunikation og webdesign.

Der er syv semestre på uddannelsen. Du kommer i praktik i 17 uger på femte semester, så du får dit fag helt ud i fingrene og prøver dig selv af ude i de virksomheder, du kan få job hos efter studierne.

Internationale muligheder

På engelsk og digital markedskommunikation har du mulighed for at tage på udveksling til udlandet. Du kan eks. tage Erasmus+ på dit sjette semester (inkl. syvende semester, hvis du vælger Double Degree i Kiel). Du kan også taget dit praktikophold på femte semester i udlandet, og derudover tager vi på fjerde semester på studietur til Dublin.

Foto af studerende

Uddannelsen er bred, og det synes jeg virkelig er en kvalitet. Jeg lærer både om marketing, projektledelse, webdesign, sociale medier og kommunikation, og derfor kan jeg selv være med til at forme min karriere senere hen. Uddannelsen er den helt rigtige for mig!

Camilla

Studerende på engelsk og digital markedskommunikation

Mød nogle studerende

Foto af studerende

Mød Melanie

Melanie får gode point til CV'et

Et praktikophold blev vejen til et relevant studiejob for Melanie Thaysen, der læser engelsk og digital markedskommunikation ved UC SYD.
Camilla, tidligere studerende på engelsk og digital markedskommunikation

Mød Camilla

Camilla rejser og lærer

Camilla har læst engelsk og digital markedskommunikation. Læs om hvad hun bl.a. finder godt og udfordrende ved uddannelsen.
04

Studieliv

Uddannelsen er en del af UC SYD, Campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt på seks uddannelser. To af dem ligner vores lidt, for de handler om hhv. lyddesign og grafisk kommunikation. På Campus er der gymnastiksal, en håndboldhal, fitnesscenter og svømmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser.

Søs, studerende på Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Uddannelsen kombinerer teorien og det lidt ”tørre” med noget meget kreativt og frit. Vi skal selv lave kampagner til rigtige virksomheder, løse konkrete opgaver og bruge vores teoretiske viden men også vores kreative evner. Det er fedt!

Søs

Studerende på engelsk og digital markedskommunikation

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Besøg os

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Når du har taget din professionsbachelor, er du klar til et job, hvor du bruger dit kendskab til kommunikation, sprog og marketing til at gøre virksomheder stærkere.

Du har værktøjerne til at styrke deres brand, deres markedsføring og deres indtjening. Og dine erhvervssproglige evner gør dig til en oplagt kandidat for virksomheder med et internationalt fokus.

Senere kan du evt. vælge at læse videre. Nogle af vores studerende har f.eks. videreuddannet sig til cand.it. i webkommunikation, cand.it. i oplevelsesdesign eller cand.mag i virksomhedskommunikation.

Mød nogle færdiguddannede

Foto af studerende

Hør om Niklas' job

Niklas bruger PR til at hjælpe flygtninge

Han har læst erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, men Niklas vil hjælpe folk i nød. Når man hører ordene markedsføring og PR, tænker man måske mere på skyskrabere med store glasfacader og folk i jakkesæt, der bekymrer sig om bundlinjen først og sidst. Men når det gælder Niklas...
Foto af studerende

Hør om Jakobs job

Jakob arbejder med marketing på Malta

To dage efter Jakob dimitterede fra engelsk og digital markedskommunikation, fløj han til Malta, hvor han er ansat i marketingafdelingen hos spillevirksomheden Betsson Group. ’Gør jeres indsatser’ siger croupieren mellem spillene på casinoer verden over. Og Jakob er typen, der altid gør en indsats...

 

06

Økonomi

Som studerende på englesk og digital markedskommunikation må du påregne udgifter til software og bøger. Der kan også være udgifter forbundet med studieture og ekskursioner.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Andre kigger også på

Administrationsbachelorstuderende

Samfund

Bliv administrationsbachelor

Tag en bred uddannelse, hvor du lærer om jura, økonomi og projektledelse og får kompetencerne til at facilitere processer, koordinere, kommunikere og vejlede.
Studerende på grafisk kommunikation

Kommunikation

Grafisk kommunikation

Vil du skabe kreative kampagner og professionelt grafisk design på tværs af medier? Tag uddannelsen i grafisk kommunikation og lær at formidle visuelt.
Studerende på skatteuddannelsen

Samfund

Bliv professionsbachelor i skat

Vil du lære om jura, IT og kommunikation samt økonomi, regnskab og revision? Arbejd med både tal, samfund og mennesker. Tag uddannelsen i skat.