Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv sygeplejerske

Hjælp andre, når det virkelig gælder

01

Bliv sygeplejerske

Barn, ung, voksen og gammel. I alle faser af livet kan vi havne i situationer, hvor mødet med en sygeplejerske bliver afgørende. Som sygeplejerske tager du imod borgerne, når de midt om natten kommer ind på skadestuen. Du er også den rolige hånd, der lægger patientens drop, når der er behov for medicin eller væske. Du kan dit håndværk og træffer de nødvendige beslutninger i en hverdag, der veksler mellem stabile, komplekse og akutte situationer. Og det er dig, der med overblik og professionalisme altid har patienten i centrum, hvad end det er på sygehuset, i hjemmeplejen eller i psykiatrien.

På sygeplejerskeuddannelsen bliver du klædt på til at kunne udføre alle dele af sygeplejefaget. På baggrund af den sidste nye forskning og viden lærer du at give den bedst mulige sygepleje til mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag, i forskellige situationer og til mange forskellige behov.

Fakta

Sygeplejerske

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Aabenraa samt online
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 140 i Esbjerg. 140 i Aabenraa.
 • Praktik : 40 % af studiet
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag, erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen samt specifikke adgangskrav

Du kommer hurtigt tæt på virkeligheden

Allerede under din uddannelse kommer du tæt på den virkelighed, der venter på dig efter dit studium. På campus har vi topmoderne simulationslokaler, som vi inddrager i undervisningen. Her gør vi den teoretiske undervisning praktisk, reflekterer over sygeplejefaget og klæder dig på til dine praktikforløb. Og når du kommer tilbage fra din praktik, har du endnu flere erfaringer med dig, som du kan inddrage i undervisningen.

På studiet kommer du også til at arbejde sammen med andre professioner. Det kan bl.a. være med bioanalytikerne, jordemødrene, ergo- og fysioterapeuterne samt socialrådgiverne. Her får du et indblik i andre fagområder, og dét ruster dig til det vigtige tværprofessionelle samarbejde, du kommer til at møde i dit job som sygeplejerske.

Sygeplejerskestuderende, Pernille, studieportræt

Mød en sygeplejerskestuderende

Pernille tabte sit hjerte til sygeplejefaget under sine praktikker

Pernille læser til sygeplejerske og selvom hun blev overrasket over mængden af ansvar, så glædes hun ved at kunne gøre en forskel i folks liv.
Charlotte Fagan medarbejderbillede UC SYD

Mød en underviser

Charlotte underviser på sygeplejerskeuddannelsen  

Mit mål er at bidrage til et undervisningsmiljø, der giver de studerende lyst og mod til at lære og til at deltage aktivt i undervisningen.
Sonni Thelmark

Mød en underviser

Sonni underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Det danske sundhedssystem efterspørger vores kvalificerede sygeplejersker, som kan gøre en forskel, både på sygehusene og i kommunerne. Så mulighederne er mange og forskelligartede.
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Ansøg til sygeplejerskeuddannelsen

Drømmer du om at læse til sygeplejerske? Så søg ind på sygeplejerskeuddannelsen.

Ansøg til netuddannelsen til sygeplejerske

Vil du gerne læse til sygeplejerske på netuddannelsen? Så søg ind her.

Studiestart

Sygeplejerskeuddannelsen har studiestart i september og februar. Netuddannelsen har kun studiestart i februar.

Det er vores studieadministrative system, der automatisk fordeler ansøgere ud på studiestart i september og studiestart i februar.

Optag

Sygeplejerskeuddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til sygeplejerske

For at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til sygeplejerske

For at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

eller

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C og naturfag C og engelsk D.

eller

Ambulancebehandler/redderuddannelsen (speciale: ambulanceassistent) med dansk C og naturfag C og engelsk D.

eller

Fire gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B og samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring, som minimum skal være 28 timer per uge. Find eksempelvis en pakkeløsning med hos VUC Syd eller et andet VUC.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Kvote 2: Vurderingskriterier til sygeplejerske

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

 • karaktererne i din adgangsgivende eksamen.
 • motiveret ansøgning.
 • omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 28 timer per uge i minimum tre sammenhængende måneder, for eksempel hjemmeplejen, handicaphjælper eller humanitært arbejde.
 • andet erhvervsarbejde svarende til 28 timer per uge i minimum tre sammenhængende måneder.
 • arbejde i udlandet i minimum tre sammenhængende måneder.
 • højskoleophold minimum tre sammenhængende måneder. 
 • beståede eksamener på lang eller mellemlang videregående uddannelse.
 • bestået en gymnasialeksamen og en social- og sundhedsassistentuddannelse.
 • Eventuel optagelsessamtale.
Kvote 2: Optagelsessamtaler for kvote 2-ansøgere

Sygeplejerskeuddannelsen tilbyder optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere med 1. og 2. prioritet til uddannelsen for sikre et bedre match mellem ansøger og uddannelse.

En optagelsessamtale er et tilbud til dig, der ønsker at studere på sygeplejerskeuddannelsen i Syddanmark. Samtalen vil give dig mulighed for at få et bedre indblik i uddannelse og profession, samtidig med det vil give uddannelsen bedre muligheder for at få de mest motiverede og egnede studerende ind i uddannelsen.
Ansøgere, der ikke tager imod tilbuddet om en optagelsessamtale vil blive vurderet på baggrund af de oplysninger, der er medsendt ansøgningen.

Hvad er en optagelsessamtale?

En optagelsessamtale varer ca.15 - 30 minutter og er en samtale mellem dig individuelt, eller i gruppe med repræsentanter fra sygeplejerskeuddannelsen.
Ved samtalen får du mulighed for at fortælle om din motivation for at søge ind på sygeplejestudiet og give en mundtlig uddybning af det udbytte, du har fået af de aktiviteter, du har deltaget i. Vi vil via dialog  høre om dine erfaringer i forhold til erhvervsarbejde, enkeltfag, højskoleophold, udlandsophold eller andre studierelevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer, som du kan bruge på sygeplejerskeuddannelsen.
Derudover vil vi gerne høre om dit kendskab til professionen og dets arbejdsområder. 

Hvad skal du medbringe?

 • Billedlegitimation

Hvordan kommer du til samtale?

 • Du modtager et link, hvor du kan se datoer og sted og tilmelde dig en samtale. 
 • Hvis du bliver forhindret i at møde op til samtalen, kan du skrive en mail til studievejlederen.
Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Merit når du er social- og sundhedsassistent

Har du en social- og sundhedsassistentuddannelse samt 9 måneders erhvervserfaring som social- og sundhedsassistent med min. 28 timer om ugen, er det muligt at søge merit for dele af den kliniske undervisning på 2. og 4. semester.

Det er din erfaring og kompetencer som er afgørende for, hvilken merit der tildeles.

Der tilbydes individuel samtale ved studiestart på uddannelsen.

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

 

03

Uddannelsens opbygning

Det tager tre et halvt år at blive sygeplejerske. På uddannelsen fordyber du dig i fag som sygepleje og sygdomslære, anatomi, fysiologi og farmakologi. De sundheds- og naturvidenskabelige fag giver dig en grundig viden om kroppens opbygning, sygdomme og behandling. Du lærer også om pædagogik, psykologi og kommunikation, og om sociologi, etik og jura. Det giver dig en forståelse for, hvordan mennesker kan reagere i svære situationer, hvordan du skal håndtere, kommunikere og give omsorg til forskellige patienter, og hvad du skal være opmærksom på etisk og juridisk.

Undervisningen veksler mellem dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde og selvstudie. På campus har vi simulationslokaler, som vi inddrager i undervisningen, og her øver du både dine kliniske kompetencer og kontakten og kommunikationen med patienten.

I løbet af din studietid skal du i praktik. Vi kalder praktikken for klinisk undervisning, og hele 40 procent af din studietid foregår ude på de kliniske uddannelsessteder, hvilket bl.a. kan være sygehuse, psykiatrien, hjemmeplejen og på ambulatorier. Her vil du møde kliniske vejledere, der støtter og vejleder dig undervejs i dit forløb.

Du har også rig mulighed for at tage et eller flere af dine praktikforløb i udlandet, og også dine semestre med teoretisk undervisning kan du tage udenfor Danmarks grænser.

Du afslutter din uddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kan fordybe dig i den sygeplejefaglige problemstilling, som, du synes, er mest interessant. 

Sygeplejerskestuderende

Mød Maria

Maria er på rette vej med sygeplejerskeuddannelsen

Maria Thorup er 24 år og bor i Sønderborg. Hun læser til sygeplejerske på UC SYD’s campus i Aabenraa. Og hun er ikke i tvivl om, at hun har valgt den helt rette vej.
Action og adrenalin: Morten får et kick ud af at være sygeplejerske

En studerende fortæller

Action og adrenalin: Morten får et kick ud af at være sygeplejerske

Mænd strømmer til redderuddannelsen for adrenalinens skyld. Men netop actionfyldte oplevelser og adrenalinkick får Morten Seeberg som sygeplejerskestuderende, og derfor undrer det ham, at så få mænd vælger at gå dén vej. Specielt, når sygeplejerskeuddannelsen åbner op for mange flere muligheder.

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her

04

Studieliv

Du kan læse mere om studielivet i Esbjerg og Aabenraa. Og så kan du her se nogle billeder fra vores studerende på sygeplejerskeuddannelsen.

Find os på Instagram

Esbjerg

På Instagram kan du se glimt fra hverdagen på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
Følg dem og se mere om hvordan din hverdag kunne se ud de næste 3.5 år. 

Du kan også følge Sygeplejerskeuddannelsen Esbjerg hvor du kan se mere om mulighederne og de mennesker du kan møde i løbet af dit studie. 

Aabenraa

Følg Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa på Instagram og få indblik i hverdagen på studiet, dine muligheder undervejs på uddannelsen og syn for sagen, både fra undervisningen og hverdagen på campus. 

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Når du er færdig med din uddannelse og er blevet autoriseret sygeplejerske, har du mange karrieremuligheder. Langt størstedelen af færdiguddannede sygeplejersker bliver ansat på sygehuse, men her kan jobbene variere meget afhængig af afdelingen. Drømmer du eks. om at arbejde med børn, trives du bedst med en hektisk hverdag i en akutafdeling, eller egner du dig godt til at arbejde på en intensivafdeling, hvor patienterne er i en kritisk tilstand og skal observeres hele døgnet? Du har mange muligheder for at vælge job indenfor det, du brænder mest for.

Bragende bomber og itusprængte lemmer: Jes og Frederik er militærsygeplejersker

Studerende fortæller

Bragende bomber og itusprængte lemmer: Jes og Frederik er militærsygeplejersker

Blodet fosser ud på briksen. Flyder ud over kanten. Og styrter ned i den røde sø, som har samlet sig på gulvet. Det er næsten ikke til at se den hvide knogle, som stikker frem mellem alt det røde. Den hvide knogle, som engang har været en del af mandens arm. Nu er der kun arterier og vener tilbage...

Mange sygeplejersker får også job i hjemmeplejen, i psykiatrien eller på lægehuse. Herudover har du som sygeplejerske gode muligheder for at arbejde i udlandet eks. med organisationer som Læger uden Grænser.

Som færdiguddannet sygeplejerske har du også mulighed for at videreuddanne dig på diplom-, master-. kandidat- eller ph.d.-niveau. Du kan også specialisere dig ved at tage en uddannelse indenfor eks. det intensive, akutte, psykiatriske felt mm. 

Unge mennesker sidder sammen og snakker

Prøv kræfter med velfærdsledelse

Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.
06

Økonomi

Der vil på uddannelsen være udgifter til undervisningsmidler og litteratur samt transport eller bolig i forbindelse med praktik. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport i forbindelse med uddannelse og praktik her.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Læs til sygeplejerske på nettet

Drømmer du om at blive sygeplejerske, men har du brug for et mere fleksibelt studium? Så læs til sygeplejerske på netuddannelsen i Aabenraa.

Du kan læse meget mere om at læse til sygeplejerske på netuddannelsen her.

08

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

09

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Studievejleder på sygeplejerske

Campus Aabenraa

Anne-Grete Knudsen
agkn@ucsyd.dk
7266 5740

Campus Esbjerg

Fang vores studievejledere i Esbjerg på studievejledning-sye@ucsyd.dk

Andre kigger også på

Bioanalytikerstuderende kigger i mikroskop

Sundhed

Bliv bioanalytiker

Tag uddannelsen til bioanalytiker og hjælp lægen med at stille en diagnose, og undersøg om en behandling virker. Bioanalytikerne er sundhedsvæsenets detektiver.
Jordemoderstuderende

Sundhed

Bliv jordemoder

Vil du spille en central rolle, når en ny familie bliver til? Lær alt om graviditet, fødsel og barsel. Tag uddannelsen til jordemoder.
Foto af studerende

Sundhed

Bliv ergoterapeut

Tag uddannelsen til ergoterapeut og hjælp mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, med at få en hverdag med større frihed og livskvalitet.