Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Regler og rammer for jordemoderuddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for jordemoderuddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Studieordninger og bekendtgørelser

Studieordning 2016

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Ministerial Order on the Bachelor’s Degree Programme of Midwifery

The national curriculum for the professional bachelor programme in midwifery 

The executive order of the Degree Programme

Semesterbeskrivelser

1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
5. semester
6. semester
7. semester

Praktik

Fordeling af praktiksteder

Tre til fire ud af et hold på 28-32 studerende vil afvikle deres samlede uddannelse i Esbjerg. Alle andre vil skulle deltage i teoretisk undervisning på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, mens praktikken vil finde sted i enten Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Svendborg/Odense, Holbæk eller Roskilde.

Når to bynavne står beskrevet med en skråstreg imellem dem som f.eks. Svendborg/Odense, så betyder det, at den kliniske undervisning foregår dels i Svendborg, dels i Odense. Det er en forudsætning for optagelse på jordemoderuddannelsen i Esbjerg, at du er indstillet på at afvikle din kliniske undervisning på et hvilket som helst af de tilknyttede praktiksteder.

Fordelingen på praktikstederne foretages umiddelbart efter optagelse. Du får mulighed for at lave en prioriteret liste over alle praktikstederne. Med baggrund i de optagne studerendes prioriteringer fordeles hvert hold på  praktikpladserne. Hvis fordelingen ikke kan laves med baggrund i prioriteringerne alene, trækkes der lod. Der kan således ikke vises særligt hensyn over for eksempelvis studerende med børn. Læs mere om fordeling af praktikpladser her.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieaktivitetsmodel

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Alle professionsbacheloruddannelser er beskrevet i samme model, den såkaldte studieaktivitetsmodel. Modellen giver et billede af den studerendes forventede arbejdsbelastning gennem studiet, beskrevet som ECTS.

Formålet med modellen er:

 • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de studerendes læring rummer og dokumenterer forskellige undervisningsformer som dialogbaseret undervisning, Problem Baseret Læring (PBL), casestudier, projektarbejde og innovative undervisningsformer i samarbejde med praksis, skemalagte studiedage hvor der kan foregå forberedelse og opgavebesvarelser, derudover selvstændigt studiearbejde. Studieaktiviteterne foregår både i den teoretiske undervisning og i praktikken.
 • at angive vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter i sygeplejerskeuddannelsen.
 • at øge sammenligneligheden mellem forskellige udbudssteder ift. organiseringen af studieaktiviteter.
 • at anskueliggøre den overordnede uddannelsestænkning til gavn for studerende og aftagere.

Modellens kategorier

Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

 • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
 • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.